ค้นหาปั้มน้ำมัน
ข้อมูลทั้งหมด 831 รายการ
NO
ชื่อปั้ม
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
แผนที่
1
อ.แม่จัน -
2
อ.เชียงแสน 053-650272
3
อ.แม่สรวย 083-3060569
4
อ.แม่สรวย -
5
อ.แม่สรวย 089-9635660
6
อ.ดอยหลวง 081-8126642
7
อ.แม่สาย 081-2894545
8
อ.แม่สาย 083-9440258
9
อ.แม่สาย 083-1524647
10
อ.เทิง -
11
อ.ดอยหลวง 087-7011520
12
อ.เชียงแสน 089-5578618, 091-3051154
13
อ.เมืองเชียงราย 084-4138764
14
อ.พาน 088-4045420
15
อ.เชียงของ 080-1165132
16
อ.พาน 086-1220317
17
อ.เทิง 089-8354510
18
อ.เทิง 085-6235966
19
อ.พาน -
20
อ.แม่ลาว -
21
อ.เมืองเชียงราย 084-9099292
22
อ.ดอยหลวง -
23
อ.เมืองเชียงราย 081-4882526
24
อ.เทิง 087-1904703
25
อ.พาน -
26
อ.แม่สรวย 084-9683258
27
อ.แม่จัน 081-9981184, 084-3663436
28
อ.แม่สรวย 099-9682998
29
อ.เชียงของ 092-9896282
30
อ.พญาเม็งราย -
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310