เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
ค้นหาสถานที่
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
NO
ชื่อสถานที่
ที่อยู่ จังหวัด
แผนที่
1
เวียง  เมือง เชียงราย
2
เวียง  เชียงแสน เชียงใหม่
3
เวียง  เมือง เชียงราย
4
แม่กรณ์   เมือง เชียงราย
5
แม่จัน  แม่จัน เชียงราย
6
แม่ฟ้าหลวง  แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
7
แม่ฟ้าหลวง  แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
8
ต.ตับเต่า  อ.เทิง เชียงราย
9
ต.ปอ  อ.เวียงแก่น เชียงราย
10
ต.ปอ  อ.เวียงแก่น เชียงราย
11
ต.ปอ  อ.เวียงแก่น เชียงราย
12
นางแล  เมือง เชียงราย
13
ป่าอ้อดอนไชย  เมือง เชียงราย
14
ริมกก  เมือง เชียงราย
15
ห้วยไคร้  แม่สาย เชียงราย
16
ห้วยสัก  เมืองเชียงราย เชียงราย
 หน้าที่ 1 |

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310