เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
ค้นหาสถานที่
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
NO
ชื่อสถานที่
ที่อยู่ จังหวัด
แผนที่
1
เวียง  เมือง เชียงราย
2
เวียง  เมือง เชียงราย
3
เวียง  เชียงแสน เชียงใหม่
4
แม่กรณ์   เมือง เชียงราย
5
แม่จัน  แม่จัน เชียงราย
6
แม่ฟ้าหลวง  แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
7
แม่ฟ้าหลวง  แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
8
นางแล  เมือง เชียงราย
9
ป่าอ้อดอนไชย  เมือง เชียงราย
10
ริมกก  เมือง เชียงราย
11
ห้วยไคร้  แม่สาย เชียงราย
 หน้าที่ 1 |

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310