ค้นหาปั้มน้ำมัน
ข้อมูลทั้งหมด 804 รายการ
NO
ชื่อปั้ม
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
แผนที่
691
อ.แม่สาย 084-7006919
692
อ.แม่สาย -
693
อ.ขุนตาล -
694
อ.พาน 084-7006915
695
อ.ป่าแดด -
696
อ.พญาเม็งราย -
697
อ.เมืองเชียงราย -
698
อ.เวียงป่าเป้า -
699
อ.พาน 081-9327406
700
อ.เวียงป่าเป้า -
701
อ.เมืองเชียงราย -
702
อ.เมืองเชียงราย -
703
อ.ป่าแดด 0828277798
704
อ.เมืองเชียงราย 053-771063
705
อ.เมืองเชียงราย 082-8913553
706
อ.เมืองเชียงราย -
707
อ.เวียงป่าเป้า -
708
อ.เมืองเชียงราย 0891405500
709
อ.ป่าแดด 096-1458245
710
อ.เมืองเชียงราย 065-9781256
711
อ.พาน 053-722109
712
อ.
713
อ.เมืองเชียงราย
714
อ.แม่จัน -
715
อ.เมืองเชียงราย
716
อ.เวียงเชียงรุ้ง
717
อ.แม่ลาว 081-7643155
718
อ.เชียงของ -
719
อ.พาน 053-957291
720
อ.เชียงแสน -
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310