ค้นหาปั้มน้ำมัน
ข้อมูลทั้งหมด 738 รายการ
NO
ชื่อปั้ม
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
แผนที่
691
อ.เวียงแก่น -
692
อ.แม่สรวย 062-2439598
693
อ.แม่จัน -
694
อ.แม่จัน -
695
อ.แม่สรวย 053-786057
696
อ.แม่สรวย 053-786057
697
อ.แม่สรวย 081-7839479
698
อ.เมืองเชียงราย 053-713831
699
อ.เวียงชัย 053-736046
700
อ.เทิง -
701
อ.แม่จัน 053-600825
702
อ.เมืองเชียงราย 052-020155
703
อ.เชียงของ 086-9110722, 089-1916294
704
อ.เมืองเชียงราย -
705
อ.เทิง -
706
อ.แม่ลาว -
707
อ.เวียงชัย -
708
อ.เมืองเชียงราย -
709
อ.แม่ลาว -
710
อ.เวียงชัย 089-5604422
711
อ.เวียงเชียงรุ้ง -
712
อ.เมืองเชียงราย 053-600208
713
อ.เมืองเชียงราย -
714
อ.แม่จัน -
715
อ.เมืองเชียงราย 082-8938207
716
อ.แม่สาย -
717
อ.แม่สาย -
718
อ.แม่สาย -
719
อ.เมืองเชียงราย 081-8814755
720
อ.ป่าแดด -
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310