ค้นหาปั้มน้ำมัน
ข้อมูลทั้งหมด 738 รายการ
NO
ชื่อปั้ม
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
แผนที่
31
อ.เชียงของ 092-9896282
32
อ.พญาเม็งราย -
33
อ.แม่สาย -
34
อ.พญาเม็งราย -
35
อ.เวียงป่าเป้า -
36
อ.เชียงของ 053-720009
37
อ.เมืองเชียงราย -
38
อ.เชียงของ 081-1660909
39
อ.เทิง 086-1982838
40
อ.เวียงป่าเป้า 084-4821601, 089-2634037
41
อ.แม่ลาว -
42
อ.พาน 085-0314035
43
อ.แม่ลาว 088-2691498
44
อ.เชียงของ 081-7246073
45
อ.เวียงเชียงรุ้ง 081-4712161
46
อ.เทิง 086-1798725,081-0293655
47
อ.เวียงป่าเป้า 086-1876868
48
อ.แม่สรวย 090-1502346
49
อ.แม่สาย 089-6365717
50
อ.แม่ลาว 080-7943984
51
อ.แม่สรวย 091-8524663
52
อ.เมืองเชียงราย 087-1821427
53
อ.เวียงป่าเป้า 062-2625298
54
อ.แม่ลาว 081-9538323
55
อ.แม่สรวย 093-2561891
56
อ.พญาเม็งราย -
57
อ.เวียงเชียงรุ้ง 084-9481880
58
อ.แม่ลาว 086-9146848
59
อ.เมืองเชียงราย 052-020267, 089-7018206
60
อ.เทิง 081-0315324
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310