ค้นหาปั้มน้ำมัน
ข้อมูลทั้งหมด 804 รายการ
NO
ชื่อปั้ม
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
แผนที่
301
อ.ป่าแดด 084-4922090
302
อ.แม่สาย -
303
อ.เมืองเชียงราย 053-678689
304
อ.เมืองเชียงราย -
305
อ.เวียงเชียงรุ้ง 081-4733615
306
อ.พาน 085-7170923
307
อ.เมืองเชียงราย 081-8857154
308
อ.เทิง 087-5454944
309
อ.เมืองเชียงราย 083-5792306
310
อ.แม่สาย 086-6715314
311
อ.เชียงของ 098-8313974
312
อ.แม่สรวย 080-6253111
313
อ.เทิง 081-0328396
314
อ.เชียงของ 086-7293658
315
อ.เทิง 097-9245049
316
อ.เมืองเชียงราย 084-6870435
317
อ.แม่สาย 053-732909
318
อ.พาน 089-5529068
319
อ.เวียงเชียงรุ้ง -
320
อ.เชียงของ 080-7914661
321
อ.พญาเม็งราย 084-5514166
322
อ.ดอยหลวง 086-1825331
323
อ.เมืองเชียงราย 096-6793195
324
อ.แม่สรวย 091-3030458
325
อ.เวียงป่าเป้า 087-1914272
326
อ.เชียงของ 053-783193
327
อ.เวียงชัย 053-725092
328
อ.เมืองเชียงราย -
329
อ.แม่สรวย 083-9432933, 053-950288
330
อ.แม่จัน 085-7109127
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310