ค้นหาปั้มน้ำมัน
ข้อมูลทั้งหมด 738 รายการ
NO
ชื่อปั้ม
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
แผนที่
301
อ.เมืองเชียงราย -
302
อ.เวียงเชียงรุ้ง 081-4733615
303
อ.พาน 085-7170923
304
อ.เมืองเชียงราย 081-8857154
305
อ.เทิง 087-5454944
306
อ.เมืองเชียงราย 083-5792306
307
อ.แม่สาย 086-6715314
308
อ.เชียงของ 098-8313974
309
อ.แม่สรวย 080-6253111
310
อ.เทิง 081-0328396
311
อ.เชียงของ 086-7293658
312
อ.เทิง 097-9245049
313
อ.เมืองเชียงราย 084-6870435
314
อ.แม่สาย 053-732909
315
อ.พาน 089-5529068
316
อ.เวียงเชียงรุ้ง -
317
อ.เชียงของ 080-7914661
318
อ.พญาเม็งราย 084-5514166
319
อ.ดอยหลวง 086-1825331
320
อ.แม่สรวย 091-3030458
321
อ.เวียงป่าเป้า 087-1914272
322
อ.เชียงของ 053-783193
323
อ.เวียงชัย 053-725092
324
อ.เมืองเชียงราย -
325
อ.แม่สรวย 083-9432933, 053-950288
326
อ.แม่จัน 085-7109127
327
อ.เทิง 089-9991052
328
อ.เวียงชัย 081-2878226
329
อ.เทิง 083-3257042
330
อ.เวียงเชียงรุ้ง -
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310