ค้นหาปั้มน้ำมัน
ข้อมูลทั้งหมด 804 รายการ
NO
ชื่อปั้ม
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
แผนที่
751
อ.เวียงป่าเป้า -
752
อ.แม่ลาว 081-8551257
753
อ.เมืองเชียงราย -
754
อ.เมืองเชียงราย -
755
อ.เทิง -
756
อ.เวียงแก่น -
757
อ.แม่สรวย 062-2439598
758
อ.แม่จัน -
759
อ.แม่จัน -
760
อ.แม่สรวย 053-786057
761
อ.แม่สรวย 053-786057
762
อ.แม่สรวย 081-7839479
763
อ.เมืองเชียงราย 053-713831
764
อ.เวียงชัย 053-736046
765
อ.เทิง -
766
อ.แม่จัน 053-600825
767
อ.เมืองเชียงราย 052-020155
768
อ.เชียงของ 086-9110722, 089-1916294
769
อ.เมืองเชียงราย -
770
อ.เทิง -
771
อ.แม่ลาว -
772
อ.เวียงชัย -
773
อ.เมืองเชียงราย -
774
อ.แม่จัน 0934428899
775
อ.แม่ลาว -
776
อ.เวียงชัย 089-5604422
777
อ.เวียงเชียงรุ้ง -
778
อ.เมืองเชียงราย 053-600208
779
อ.เมืองเชียงราย -
780
อ.แม่สาย -
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310