ค้นหาปั้มน้ำมัน
ข้อมูลทั้งหมด 804 รายการ
NO
ชื่อปั้ม
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
แผนที่
451
อ.ขุนตาล 093-2752823
452
อ.เชียงของ
453
อ.เทิง 0953871996
454
อ.ขุนตาล
455
อ.เวียงชัย
456
อ.แม่ลาว 080-6757691
457
อ.พญาเม็งราย -
458
อ.พาน 053-677547
459
อ.แม่สาย 087-7274321
460
อ.เวียงป่าเป้า 084-8056671
461
อ.พาน 084-6155270
462
อ.เมืองเชียงราย -
463
อ.เวียงแก่น 084-9876760
464
อ.เชียงของ 053-783006
465
อ.พาน 089-8550485
466
อ.เมืองเชียงราย 083-9942410
467
อ.แม่ฟ้าหลวง -
468
อ.พาน 053-185672
469
อ.เวียงชัย 086-9165665
470
อ.เวียงชัย 093-3148977, 084-6119021
471
อ.พญาเม็งราย 089-553-0317
472
อ.เชียงแสน -
473
อ.เมืองเชียงราย 087-1874140
474
อ.เวียงชัย -
475
อ.เวียงป่าเป้า 098-7968076
476
อ.แม่สาย 089-4291792
477
อ.ดอยหลวง -
478
อ.แม่สาย 091-7170943
479
อ.เชียงของ 086-1927804
480
อ.พญาเม็งราย -
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310