ค้นหาปั้มน้ำมัน
ข้อมูลทั้งหมด 738 รายการ
NO
ชื่อปั้ม
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
แผนที่
451
อ.เมืองเชียงราย -
452
อ.ขุนตาล -
453
อ.เชียงแสน 081-7249663
454
อ.เทิง 089-8533082
455
อ.พาน 081-8848668
456
อ.เทิง 081-8100273
457
อ.เชียงแสน 081-3866880
458
อ.พาน 086-1268673
459
อ.แม่สรวย 081-9923009
460
อ.เทิง -
461
อ.ขุนตาล 061-3451763
462
อ.แม่สาย 053-675809, 094-7320199
463
อ.พาน 086-9236315
464
อ.เมืองเชียงราย 082-7377827
465
อ.พญาเม็งราย 081-0224222
466
อ.ขุนตาล 081-0227222
467
อ.พาน 083-3242161
468
อ.เชียงของ 089-5591295
469
อ.เทิง 084-9176994
470
อ.แม่สรวย 082-3850546
471
อ.พาน 087-1873927
472
อ.ดอยหลวง 080-5021747
473
อ.เวียงป่าเป้า 053-781708
474
อ.พาน 085-7172589
475
อ.เวียงแก่น 081-1625400
476
อ.แม่สาย 081-4720600, 086-1870418
477
อ.ขุนตาล -
478
อ.แม่สรวย 085-5271471
479
อ.เชียงของ 081-1691827
480
อ.แม่สรวย 084-7391568
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310