ค้นหาปั้มน้ำมัน
ข้อมูลทั้งหมด 738 รายการ
NO
ชื่อปั้ม
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
แผนที่
241
อ.เมืองเชียงราย 053-170595
242
อ.พญาเม็งราย 081-4662383
243
อ.แม่สรวย 096-8061855
244
อ.แม่จัน -
245
อ.แม่สรวย 061-3643099
246
อ.เทิง 087-1735779
247
อ.แม่สาย 089-7552444
248
อ.เวียงป่าเป้า 081-8842732
249
อ.เวียงชัย -
250
อ.เมืองเชียงราย 097-9718559
251
อ.เมืองเชียงราย -
252
อ.เมืองเชียงราย 093-4283994
253
อ.เชียงของ 084-8068419
254
อ.เชียงของ 081-5310934
255
อ.แม่สาย -
256
อ.เมืองเชียงราย -
257
อ.เมืองเชียงราย 053-772525, 053-175656
258
อ.แม่สาย -
259
อ.แม่สาย -
260
อ.แม่จัน 084-9099292
261
อ.แม่จัน 081-7536838
262
อ.เมืองเชียงราย 081-7840211, 084-4537755
263
อ.แม่สาย 053-668112
264
อ.พญาเม็งราย 089-2633013
265
อ.เชียงของ 053-192073, 081-0223890
266
อ.เชียงของ 084-5744900
267
อ.แม่สาย -
268
อ.เมืองเชียงราย 092-5731888
269
อ.พญาเม็งราย 053-788101
270
อ.แม่สรวย 081-8849562
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310