ค้นหาปั้มน้ำมัน
ข้อมูลทั้งหมด 738 รายการ
NO
ชื่อปั้ม
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
แผนที่
481
อ.เชียงของ 086-1802806, 084-6417760
482
อ.เชียงของ 086-1157434, 085-7056956
483
อ.แม่สาย 085-0300199
484
อ.เมืองเชียงราย 085-7228324
485
อ.เมืองเชียงราย -
486
อ.แม่สรวย 089-4340653
487
อ.ขุนตาล 053-797432
488
อ.เชียงของ 089-8493212
489
อ.เชียงของ 089-0309940
490
อ.แม่จัน 053-779169
491
อ.แม่สรวย 081-0222018
492
อ.เวียงป่าเป้า 088-4099397
493
อ.เวียงแก่น 065-3143288
494
อ.เชียงของ 086-9199881
495
อ.พญาเม็งราย 083-3180857
496
อ.เวียงชัย 081-9931697
497
อ.เชียงของ 089-9983970, 086-1830797
498
อ.แม่สรวย 084-4857699
499
อ.เมืองเชียงราย 086-9206955
500
อ.แม่จัน -
501
อ.เชียงของ 093-1263148
502
อ.พญาเม็งราย 087-0225070
503
อ.แม่ลาว 082-4973998
504
อ.เวียงป่าเป้า 08-5170024, 086-1178629
505
อ.เมืองเชียงราย 095-6874417
506
อ.เทิง 083-3195635
507
อ.แม่จัน 088-4869893
508
อ.ขุนตาล 053-797393
509
อ.เมืองเชียงราย 081-9238476
510
อ.เชียงของ -
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310