ค้นหาปั้มน้ำมัน
ข้อมูลทั้งหมด 804 รายการ
NO
ชื่อปั้ม
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
แผนที่
481
อ.แม่สรวย 081-8853430
482
อ.เชียงแสน -
483
อ.แม่ลาว 081-1648420
484
อ.แม่สาย 082-7660856
485
อ.เวียงป่าเป้า 093-1855232
486
อ.เมืองเชียงราย -
487
อ.ขุนตาล -
488
อ.เชียงแสน 081-7249663
489
อ.เทิง 089-8533082
490
อ.พาน 081-8848668
491
อ.เทิง 081-8100273
492
อ.เชียงแสน 081-3866880
493
อ.พาน 086-1268673
494
อ.แม่สรวย 081-9923009
495
อ.เทิง -
496
อ.ขุนตาล 061-3451763
497
อ.แม่สาย 053-675809, 094-7320199
498
อ.พาน 086-9236315
499
อ.เมืองเชียงราย 082-7377827
500
อ.เทิง
501
อ.ขุนตาล 081-0227222
502
อ.พญาเม็งราย 081-0224222
503
อ.พาน 083-3242161
504
อ.เชียงของ 089-5591295
505
อ.เทิง 084-9176994
506
อ.แม่สรวย 082-3850546
507
อ.พาน 087-1873927
508
อ.ดอยหลวง 080-5021747
509
อ.เวียงป่าเป้า 053-781708
510
อ.พาน 085-7172589
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310