ค้นหาปั้มน้ำมัน
ข้อมูลทั้งหมด 804 รายการ
NO
ชื่อปั้ม
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
แผนที่
571
อ.แม่สาย 080-4933462
572
อ.แม่ลาว 087-1738912
573
อ.พาน 084-6093923
574
อ.เทิง -
575
อ.พาน 089-2617827
576
อ.แม่จัน 082-7613015
577
อ.เวียงเชียงรุ้ง 089-955-7364
578
อ.แม่สรวย 081-3668423
579
อ.เวียงชัย 087-9918015
580
อ.เมืองเชียงราย 087-3054363
581
อ.พาน 084-8089092
582
อ.เมืองเชียงราย 086-9165357
583
อ.เมืองเชียงราย 086-1923065
584
อ.เชียงแสน -
585
อ.เวียงเชียงรุ้ง 083-5688524
586
อ.เชียงแสน 088-1405080
587
อ.เมืองเชียงราย 081-0205935
588
อ.เชียงของ 089-2646020
589
อ.แม่จัน 083-3235489
590
อ.แม่จัน 092-9891284
591
อ.เทิง 081-7461880
592
อ.เชียงของ 053-783267
593
อ.พญาเม็งราย 089-855-9899
594
อ.พญาเม็งราย 053-672180
595
อ.ขุนตาล 062-6176829
596
อ.ดอยหลวง 089-5602145
597
อ.เมืองเชียงราย 084-1695252
598
อ.เมืองเชียงราย 089-6334952
599
อ.เมืองเชียงราย 089-6334952
600
อ.เชียงของ 085-7114337
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310