ค้นหาปั้มน้ำมัน
ข้อมูลทั้งหมด 738 รายการ
NO
ชื่อปั้ม
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
แผนที่
571
อ.แม่ลาว 096-5701171
572
อ.เชียงของ 085-7063270
573
อ.พาน 081-7627582
574
อ.เวียงป่าเป้า
575
อ.ดอยหลวง 088-9504173
576
อ.เวียงป่าเป้า
577
อ.เมืองเชียงราย 094-6193102
578
อ.แม่จัน 869146320
579
อ.เมืองเชียงราย 053-742429-31
580
อ.เชียงแสน -
581
อ.เชียงของ -
582
อ.เมืองเชียงราย -
583
อ.เทิง 063-5922916
584
อ.แม่จัน 093-4964555
585
อ.เมืองเชียงราย 053-600895, 081-8815688
586
อ.เมืองเชียงราย 053-711824, 053-701499
587
อ.แม่ลาว 081-8811006
588
อ.เมืองเชียงราย -
589
อ.เมืองเชียงราย -
590
อ.แม่สาย -
591
อ.เมืองเชียงราย 081-6034815
592
อ.เมืองเชียงราย 053-705414
593
อ.เมืองเชียงราย -
594
อ.พาน -
595
อ.เวียงป่าเป้า 053-781726
596
อ.เมืองเชียงราย 081-0234833
597
อ.เทิง -
598
อ.เชียงของ 053-791277
599
อ.เชียงของ -
600
อ.เมืองเชียงราย 085-7979992
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310