ค้นหาปั้มน้ำมัน
ข้อมูลทั้งหมด 804 รายการ
NO
ชื่อปั้ม
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
แผนที่
121
อ.พาน 091-0046800
122
อ.เมืองเชียงราย 081-2895558
123
อ.เวียงเชียงรุ้ง 089-5124060
124
อ.เวียงป่าเป้า 093-3637461
125
อ.เมืองเชียงราย 094-7593557
126
อ.พาน 084-4867180
127
อ.เวียงชัย 093-1414373
128
อ.เชียงแสน 065-0377287
129
อ.แม่สาย 097-2198447
130
อ.เมืองเชียงราย 081-3865365
131
อ.เมืองเชียงราย 093-1738739
132
อ.เวียงป่าเป้า 086-3166923
133
อ.เมืองเชียงราย 094-7532953
134
อ.แม่สรวย 081-0301406, 085-7077219
135
อ.ขุนตาล 083-7656053
136
อ.เวียงชัย 089-2621811
137
อ.เวียงชัย 086-1837305, 080-6039758
138
อ.พาน 085-0308726
139
อ.แม่จัน 085-0305475
140
อ.ขุนตาล 090-4608077, 097-9799604
141
อ.เทิง 090-4608077
142
อ.แม่สรวย 086-1850180
143
อ.พาน 061-3643384
144
อ.เชียงแสน 087-3039171
145
อ.เทิง 084-9508181
146
อ.เชียงของ 083-8152918
147
อ.แม่สรวย 086-7297057
148
อ.แม่จัน -
149
อ.เทิง 063-2037566
150
อ.เมืองเชียงราย 086-8207820
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310