ค้นหาปั้มน้ำมัน
ข้อมูลทั้งหมด 804 รายการ
NO
ชื่อปั้ม
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
แผนที่
541
อ.เมืองเชียงราย 095-6874417
542
อ.เทิง 083-3195635
543
อ.แม่จัน 088-4869893
544
อ.ขุนตาล 053-797393
545
อ.เมืองเชียงราย 081-9238476
546
อ.เชียงของ -
547
อ.แม่สาย 084-0900694,095-4504271
548
อ.แม่สรวย 088-2319637
549
อ.แม่จัน 053-646120, 086-2791519
550
อ.เมืองเชียงราย 085-0325516
551
อ.แม่ลาว 085-6949798
552
อ.เมืองเชียงราย -
553
อ.ขุนตาล -
554
อ.เทิง 088-2611016
555
อ.เมืองเชียงราย 086-4302312
556
อ.เทิง 086-0263227
557
อ.พาน 084-0477558
558
อ.เมืองเชียงราย 082-6279520
559
อ.แม่จัน 088-4158918
560
อ.แม่จัน 081-8058365
561
อ.เทิง 086-2673083
562
อ.เชียงของ 086-1180793
563
อ.เมืองเชียงราย 081-3612976
564
อ.เชียงของ -
565
อ.เวียงชัย 053-768254, 086-1847754
566
อ.พาน 081-3862565
567
อ.เชียงของ 053-191155
568
อ.พาน -
569
อ.แม่ลาว 091-4837541
570
อ.เทิง -
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310