ค้นหาปั้มน้ำมัน
ข้อมูลทั้งหมด 804 รายการ
NO
ชื่อปั้ม
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
แผนที่
91
อ.เวียงป่าเป้า 089-8358914
92
อ.เมืองเชียงราย -
93
อ.พาน 053-762072
94
อ.เมืองเชียงราย 088-2584365
95
อ.แม่ลาว 084-8069673
96
อ.เมืองเชียงราย 089-8533760
97
อ.แม่จัน 090-6923630
98
อ.เวียงชัย 086-1778922
99
อ.แม่จัน 084-4850638
100
อ.เมืองเชียงราย 084-08200941
101
อ.เมืองเชียงราย 061-9564253
102
อ.เทิง 084-7764787
103
อ.เมืองเชียงราย 094-6193102
104
อ.เวียงป่าเป้า 062-5067812
105
อ.แม่สรวย 081-1327969
106
อ.พาน 081-0208940
107
อ.เมืองเชียงราย 081-0311408
108
อ.พญาเม็งราย 053-194046
109
อ.เวียงชัย 089-5533216
110
อ.พาน 084-6141737
111
อ.เมืองเชียงราย 084-8064478
112
อ.พาน 083-5700797
113
อ.เวียงป่าเป้า 093-6466622
114
อ.พญาเม็งราย 091-8565269
115
อ.ขุนตาล 089-9536174
116
อ.เชียงของ 084-1403053
117
อ.เมืองเชียงราย 089-8986854
118
อ.แม่สาย 082-6143153
119
อ.แม่ลาว 061-7093538, 061-3676202
120
อ.เวียงป่าเป้า 086-1982621
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310