ค้นหาปั้มน้ำมัน
ข้อมูลทั้งหมด 804 รายการ
NO
ชื่อปั้ม
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
แผนที่
151
อ.เวียงชัย -
152
อ.เมืองเชียงราย -
153
อ.แม่สรวย 081-7536838
154
อ.เชียงของ -
155
อ.แม่จัน -
156
อ.ป่าแดด 095-2394993
157
อ.เชียงของ 081-0265120
158
อ.แม่สาย -
159
อ.เชียงแสน 081-7161555
160
อ.เชียงของ 089-9551348
161
อ.ป่าแดด -
162
อ.ขุนตาล 053-797663
163
อ.เทิง -
164
อ.เมืองเชียงราย 053-170645
165
อ.เวียงเชียงรุ้ง 084-4899115
166
อ.แม่สาย 082-3813908
167
อ.แม่สาย 085-5999430
168
อ.พาน 090-2690966
169
อ.พาน 090-9127235
170
อ.เทิง 081-0892008
171
อ.เวียงแก่น 081-1115339
172
อ.แม่สาย 062-2905249
173
อ.แม่จัน 081-5312129
174
อ.แม่จัน 061-3591713
175
อ.เมืองเชียงราย 095-6763184
176
อ.เชียงแสน 081-6818907
177
อ.เมืองเชียงราย 087-1864199
178
อ.เวียงป่าเป้า 087-0087492
179
อ.พาน 081-1120445
180
อ.เชียงของ 093-3197429
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310