ค้นหาปั้มน้ำมัน
ข้อมูลทั้งหมด 738 รายการ
NO
ชื่อปั้ม
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
แผนที่
721
อ.เทิง 053-795011
722
อ.เมืองเชียงราย 053-754254
723
อ.แม่สรวย 053656339
724
อ.แม่จัน -
725
อ.เมืองเชียงราย 053-3656339
726
อ.ดอยหลวง 081-8852854
727
อ.แม่สรวย 053656339
728
อ.แม่ลาว 053-660230
729
อ.เทิง 081-8849833
730
อ.เวียงชัย -
731
อ.เมืองเชียงราย -
732
อ.พญาเม็งราย -
733
อ.เมืองเชียงราย -
734
อ.เมืองเชียงราย 081-6723321, 081-6593058
735
อ.พาน -
736
อ.พาน -
737
อ.แม่จัน -
738
อ.เมืองเชียงราย -
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310