ค้นหาปั้มน้ำมัน
ข้อมูลทั้งหมด 738 รายการ
NO
ชื่อปั้ม
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
แผนที่
421
อ.แม่ลาว 080-6757691
422
อ.พญาเม็งราย -
423
อ.พาน 053-677547
424
อ.แม่สาย 087-7274321
425
อ.เวียงป่าเป้า 084-8056671
426
อ.พาน 084-6155270
427
อ.เมืองเชียงราย -
428
อ.เวียงแก่น 084-9876760
429
อ.เชียงของ 053-783006
430
อ.พาน 089-8550485
431
อ.เมืองเชียงราย 083-9942410
432
อ.แม่ฟ้าหลวง -
433
อ.พาน 053-185672
434
อ.เวียงชัย 086-9165665
435
อ.เวียงชัย 093-3148977, 084-6119021
436
อ.พญาเม็งราย 089-553-0317
437
อ.เชียงแสน -
438
อ.เมืองเชียงราย 087-1874140
439
อ.เวียงชัย -
440
อ.เวียงป่าเป้า 098-7968076
441
อ.แม่สาย 089-4291792
442
อ.ดอยหลวง -
443
อ.แม่สาย 091-7170943
444
อ.เชียงของ 086-1927804
445
อ.พญาเม็งราย -
446
อ.แม่สรวย 081-8853430
447
อ.เชียงแสน -
448
อ.แม่ลาว 081-1648420
449
อ.แม่สาย 082-7660856
450
อ.เวียงป่าเป้า 093-1855232
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310