ค้นหาปั้มน้ำมัน
ข้อมูลทั้งหมด 738 รายการ
NO
ชื่อปั้ม
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
แผนที่
601
อ.เมืองเชียงราย -
602
อ.แม่จัน -
603
อ.แม่จัน -
604
อ.เมืองเชียงราย -
605
อ.พาน -
606
อ.พาน -
607
อ.เวียงป่าเป้า 082-7962495
608
อ.เวียงเชียงรุ้ง 081-4570816
609
อ.เชียงแสน 084-7006915
610
อ.พาน -
611
อ.พาน 082-6298349
612
อ.เชียงแสน -
613
อ.เชียงของ -
614
อ.เมืองเชียงราย -
615
อ.เมืองเชียงราย -
616
อ.เทิง 082-6298379
617
อ.เมืองเชียงราย -
618
อ.เวียงเชียงรุ้ง -
619
อ.เวียงแก่น -
620
อ.เวียงชัย -
621
อ.เวียงชัย
622
อ.เวียงชัย -
623
อ.เวียงป่าเป้า -
624
อ.เวียงป่าเป้า 082-6298349
625
อ.แม่จัน -
626
อ.แม่จัน 087-5654858
627
อ.แม่ลาว -
628
อ.แม่สรวย 081-4750816
629
อ.แม่สาย 084-7006919
630
อ.แม่สาย -
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310