ค้นหาปั้มน้ำมัน
ข้อมูลทั้งหมด 804 รายการ
NO
ชื่อปั้ม
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
แผนที่
601
อ.เชียงของ -
602
อ.เชียงของ 089-5553681
603
อ.เวียงป่าเป้า 081-9806186
604
อ.แม่สรวย 084-4874356
605
อ.เวียงเชียงรุ้ง 081-7963926
606
อ.แม่ลาว 096-5701171
607
อ.เมืองเชียงราย 096-5701171
608
อ.เชียงของ 085-7063270
609
อ.พาน 081-7627582
610
อ.พญาเม็งราย 0806991958
611
อ.ป่าแดด 0863987758
612
อ.เวียงป่าเป้า
613
อ.พาน 0861064078
614
อ.พาน 064-9978954
615
อ.เชียงของ
616
อ.เทิง 084-8945923
617
อ.เวียงเชียงรุ้ง 090-3288689
618
อ.ขุนตาล 088-2699962
619
อ.เชียงของ
620
อ.เชียงของ
621
อ.ขุนตาล 094-5232385
622
อ.เวียงชัย 088-2525489
623
อ.พาน 0801221789
624
อ.เชียงของ
625
อ.เชียงของ
626
อ.
627
อ.ดอยหลวง 088-9504173
628
อ.แม่จัน 087-1744126
629
อ.เวียงชัย 080-8586042
630
อ.เวียงชัย
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310