ค้นหาปั้มน้ำมัน
ข้อมูลทั้งหมด 738 รายการ
NO
ชื่อปั้ม
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
แผนที่
211
อ.แม่จัน 084-9099292
212
อ.เวียงเชียงรุ้ง 053-953306
213
อ.เชียงแสน -
214
อ.เวียงชัย 053-171095, 081-3869749
215
อ.แม่สรวย 053656339
216
อ.เชียงของ 082-8951021
217
อ.เทิง 089-2652318
218
อ.ดอยหลวง 089-4310243
219
อ.แม่สาย 089-8526065
220
อ.แม่จัน 053-180060
221
อ.พาน 053-762030,086-0451475
222
อ.เทิง 081-6032455
223
อ.เมืองเชียงราย 081-2895558
224
อ.เชียงของ 081-9508315
225
อ.เวียงชัย 081-2894149
226
อ.พญาเม็งราย 053-193609, 081-2898295
227
อ.เมืองเชียงราย 081-2896588
228
อ.พาน 084-7566950
229
อ.พญาเม็งราย 089-9980052
230
อ.เชียงแสน 089-2653299
231
อ.พาน 087-1865262
232
อ.เมืองเชียงราย 085-5292294
233
อ.แม่สรวย 086-1188992
234
อ.พาน 053-738245
235
อ.เมืองเชียงราย 087-1750575
236
อ.เวียงป่าเป้า 089-4292860
237
อ.แม่ลาว 053-184650
238
อ.ดอยหลวง 082-7593558
239
อ.เมืองเชียงราย 081-7420810
240
อ.เชียงของ 053-191606
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310