ค้นหาปั้มน้ำมัน
ข้อมูลทั้งหมด 804 รายการ
NO
ชื่อปั้ม
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
แผนที่
211
อ.เชียงแสน -
212
อ.เวียงชัย 053-171095, 081-3869749
213
อ.เชียงของ 082-8951021
214
อ.เทิง 089-2652318
215
อ.ดอยหลวง 089-4310243
216
อ.แม่สาย 089-8526065
217
อ.แม่จัน 053-180060
218
อ.พาน 053-762030,086-0451475
219
อ.เทิง 081-6032455
220
อ.เมืองเชียงราย 081-2895558
221
อ.เชียงของ 081-9508315
222
อ.เวียงชัย 081-2894149
223
อ.พญาเม็งราย 053-193609, 081-2898295
224
อ.เมืองเชียงราย 081-2896588
225
อ.พาน 084-7566950
226
อ.พญาเม็งราย 089-9980052
227
อ.เชียงแสน 089-2653299
228
อ.พาน 087-1865262
229
อ.เมืองเชียงราย 085-5292294
230
อ.แม่สรวย 086-1188992
231
อ.พาน 053-738245
232
อ.เมืองเชียงราย 087-1750575
233
อ.เวียงป่าเป้า 089-4292860
234
อ.แม่ลาว 053-184650
235
อ.ดอยหลวง 082-7593558
236
อ.เมืองเชียงราย 081-7420810
237
อ.เชียงของ 053-191606
238
อ.เมืองเชียงราย 053-170595
239
อ.พญาเม็งราย 081-4662383
240
อ.แม่สรวย 096-8061855
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310