ค้นหาปั้มน้ำมัน
ข้อมูลทั้งหมด 738 รายการ
NO
ชื่อปั้ม
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
แผนที่
631
อ.ขุนตาล -
632
อ.พาน 084-7006915
633
อ.ป่าแดด -
634
อ.พญาเม็งราย -
635
อ.เมืองเชียงราย -
636
อ.เวียงป่าเป้า -
637
อ.พาน 081-9327406
638
อ.เวียงป่าเป้า -
639
อ.เมืองเชียงราย -
640
อ.เมืองเชียงราย -
641
อ.ป่าแดด 0828277798
642
อ.เมืองเชียงราย 053-771063
643
อ.เมืองเชียงราย 082-8913553
644
อ.เมืองเชียงราย -
645
อ.เวียงป่าเป้า -
646
อ.
647
อ.ป่าแดด 096-1458245
648
อ.เมืองเชียงราย 065-9781256
649
อ.พาน 053-722109
650
อ.
651
อ.แม่จัน -
652
อ.เมืองเชียงราย
653
อ.แม่ลาว 081-7643155
654
อ.เชียงของ -
655
อ.พาน 053-957291
656
อ.เชียงแสน -
657
อ.เชียงแสน -
658
อ.เมืองเชียงราย 053-674288
659
อ.เมืองเชียงราย 053-711223
660
อ.แม่ลาว -
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310