ค้นหาโรงแรม
ข้อมูลทั้งหมด 486 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด
NO
ชื่อโรงแรม
ราคาห้อง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
Map
1

อ.เชียงของ 084-3331722
2

อ.พาน 081-9525781
3
690-1500
อ.เมือง 052-055233
4
600
อ.เมือง 083-5652465
5
390
อ.แม่จัน 053-026420
6

อ.เมือง 053-026420
7

อ.เทิง 0-5369-6656
8
-
อ.เทิง 053-696656
9
300
อ.เมือง 053-026420
10

อ.เวียงป่าเป้า 0-5378-1137
11
750
อ.เมือง 086-6713703
12
-
อ.เมืองเชียงราย 089-7598707
13
-
อ.เมืองเชียงราย 099-4494987
14
450-500
อ.เมืองเชียงราย 053-712495
15

อ.พาน 099-8642663
16

อ.เชียงแสน 0-5365-1100
17

อ.เชียงแสน 0-5365-1100
18

อ.เชียงของ 053-791733
19

อ.เชียงของ 0-5379-1242
20

อ.เชียงของ 0-5379-2008
21

อ.เชียงของ 0-5365-5647-9
22

อ.เชียงของ 0-5379-1375
23
300
อ.เมือง 0-5371-1266
24
590 - 1000
อ.เมือง 053-755195
25
3,190
อ.เมือง 094-6086599
26
300
อ.เมือง 053-176148
27
500
อ.เมือง 0-5370-0111
28
500-700
อ.เมืองเชียงราย 0622746107
29
400
อ.เมือง 081-9134626
30
400
อ.เมือง 0-5361-7777
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310