ค้นหาโรงแรม
ข้อมูลทั้งหมด 415 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด
NO
ชื่อโรงแรม
ราคาห้อง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
Map
1

อ.เชียงของ 084-3331722
2

อ.พาน 081-9525781
3
600
อ.เมือง 083-5652465
4
390
อ.แม่จัน 053-026420
5

อ.เมือง 053-026420
6
300
อ.เมือง 053-026420
7

อ.เวียงป่าเป้า 0-5378-1137
8
750
อ.เมือง 086-6713703
9

อ.พาน 099-8642663
10

อ.เชียงแสน 0-5365-1100
11

อ.เชียงของ 053-791733
12

อ.เชียงของ 0-5379-1242
13

อ.เชียงของ 053-791009
14

อ.เชียงของ 0-5379-2008
15

อ.เชียงของ 0-5365-5647-9
16

อ.เชียงของ 0-5379-1375
17
300
อ.เมือง 0-5371-1266
18
590 - 1000
อ.เมือง 053-755195
19
3,190
อ.เมือง 094-6086599
20
300
อ.เมือง 053-176148
21
500
อ.เมือง 0-5370-0111
22
500
อ.เมืองเชียงราย 0622746107
23
400
อ.เมือง 081-9134626
24
400
อ.เมือง 0-5361-7777
25

อ.พาน 0-5372-2322
26
250
อ.เมือง 0-5371-3388
27

อ.เชียงของ 086-9720462
28

อ.เชียงแสน 090-9692462
29

อ.เชียงแสน 0-5378-4488
30
690
อ.เมือง 053-758200
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310