ค้นหาปั้มน้ำมัน
ข้อมูลทั้งหมด 804 รายการ
NO
ชื่อปั้ม
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
แผนที่
361
อ.เชียงของ 094-3914025
362
อ.แม่จัน 098-2475680
363
อ.เมืองเชียงราย -
364
อ.พญาเม็งราย -
365
อ.เชียงของ 084-8080195
366
อ.เวียงชัย 089-5577348
367
อ.เมืองเชียงราย 053-737273
368
อ.เวียงป่าเป้า 087-7880608
369
อ.เวียงป่าเป้า 081-2873802
370
อ.แม่สาย 088-2517198
371
อ.พาน 087-5764668
372
อ.แม่สรวย 096-4132286
373
อ.พาน 091-5386253, 090-4068901
374
อ.เวียงเชียงรุ้ง 084-3745661
375
อ.ขุนตาล 061-7905291
376
อ.เชียงของ 087-1766942
377
อ.เวียงเชียงรุ้ง 088-2339986
378
อ.แม่ฟ้าหลวง 090-9296980
379
อ.เชียงของ
380
อ.เชียงของ 063-1179352
381
อ.เชียงของ 062-3755422
382
อ.เมืองเชียงราย 087-6616857
383
อ.พญาเม็งราย 080-1231889
384
อ.ขุนตาล 061-7905291
385
อ.พญาเม็งราย
386
อ.เทิง 089-9555488
387
อ.เวียงชัย 0840419357
388
อ.เทิง 092-9426463
389
อ.ขุนตาล
390
อ.เชียงของ
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310