ค้นหาปั้มน้ำมัน
ข้อมูลทั้งหมด 738 รายการ
NO
ชื่อปั้ม
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
แผนที่
361
อ.เวียงชัย 089-5577348
362
อ.เมืองเชียงราย 053-737273
363
อ.เวียงป่าเป้า 087-7880608
364
อ.เวียงป่าเป้า 081-2873802
365
อ.แม่สาย 088-2517198
366
อ.พาน 087-5764668
367
อ.แม่สรวย 096-4132286
368
อ.พาน 091-5386253, 090-4068901
369
อ.เวียงเชียงรุ้ง 084-3745661
370
อ.แม่ฟ้าหลวง 090-9296980
371
อ.เมืองเชียงราย 087-6616857
372
อ.เทิง 089-9555488
373
อ.แม่จัน 089-4291684
374
อ.ดอยหลวง 087-5695082
375
อ.พาน 080-0240426
376
อ.แม่สรวย 087-2709479
377
อ.แม่จัน -
378
อ.เมืองเชียงราย 062-2927715
379
อ.พาน 061-2801145
380
อ.พาน 092-7367062
381
อ.แม่สรวย 081-9934846
382
อ.เทิง 084-6279445
383
อ.เวียงชัย 084-3432517
384
อ.พญาเม็งราย 081-0334200
385
อ.พาน 087-5421262
386
อ.เชียงแสน 087-7067411
387
อ.เวียงชัย 092-5922503
388
อ.แม่สรวย 090-4655593
389
อ.เชียงของ 087-5926154
390
อ.เชียงของ 089-0775057
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310