ค้นหาปั้มน้ำมัน
ข้อมูลทั้งหมด 804 รายการ
NO
ชื่อปั้ม
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
แผนที่
61
อ.แม่จัน 081-3660988
62
อ.แม่จัน 081-3660988
63
อ.ขุนตาล 087-3001753
64
อ.แม่ลาว 086-5308698
65
อ.แม่สรวย 087-1776759
66
อ.แม่จัน 081-7960288
67
อ.เวียงป่าเป้า 083-1530684
68
อ.เวียงป่าเป้า 087-1877294, 064-0282707
69
อ.ดอยหลวง 087-5781228
70
อ.แม่สาย 091-8598103
71
อ.แม่สาย 085-0326929
72
อ.แม่ลาว 081-0869730
73
อ.เวียงเชียงรุ้ง 061-3581252
74
อ.เชียงของ 053-182095
75
อ.แม่สรวย 085-7203424
76
อ.เทิง 093-2489659
77
อ.เวียงป่าเป้า 087-1811082
78
อ.เวียงเชียงรุ้ง 086-4209204
79
อ.เมืองเชียงราย -
80
อ.เทิง -
81
อ.เวียงชัย 087-5435940
82
อ.เมืองเชียงราย 053-700874
83
อ.เวียงแก่น -
84
อ.เมืองเชียงราย 087-1797387
85
อ.เชียงของ -
86
อ.เมืองเชียงราย 089-9523307
87
อ.ขุนตาล 061-3148340
88
อ.เมืองเชียงราย 062-3630896
89
อ.แม่ลาว 086-1179719
90
อ.เชียงของ 081-7520747
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310