ค้นหาปั้มน้ำมัน
ข้อมูลทั้งหมด 804 รายการ
NO
ชื่อปั้ม
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
แผนที่
661
อ.เชียงของ -
662
อ.เมืองเชียงราย 085-7979992
663
อ.เมืองเชียงราย -
664
อ.แม่จัน -
665
อ.แม่จัน -
666
อ.พาน -
667
อ.พาน -
668
อ.เมืองเชียงราย -
669
อ.เวียงป่าเป้า 082-7962495
670
อ.เวียงเชียงรุ้ง 081-4570816
671
อ.เชียงแสน 084-7006915
672
อ.พาน -
673
อ.พาน 082-6298349
674
อ.เชียงแสน -
675
อ.เชียงของ -
676
อ.เมืองเชียงราย -
677
อ.เมืองเชียงราย -
678
อ.เทิง 082-6298379
679
อ.เมืองเชียงราย -
680
อ.เวียงเชียงรุ้ง -
681
อ.เวียงแก่น -
682
อ.เวียงชัย -
683
อ.เวียงชัย
684
อ.เวียงชัย -
685
อ.เวียงป่าเป้า -
686
อ.เวียงป่าเป้า 082-6298349
687
อ.แม่จัน -
688
อ.แม่จัน 087-5654858
689
อ.แม่ลาว -
690
อ.แม่สรวย 081-4750816
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310