ค้นหาปั้มน้ำมัน
ข้อมูลทั้งหมด 738 รายการ
NO
ชื่อปั้ม
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
แผนที่
661
อ.เมืองเชียงราย -
662
อ.เมืองเชียงราย -
663
อ.เทิง 053-669077
664
อ.พาน 053-721296, 053-721671
665
อ.เวียงป่าเป้า -
666
อ.แม่จัน -
667
อ.แม่สรวย -
668
อ.ป่าแดด 053-761111
669
อ.ป่าแดด 053-727295
670
อ.พญาเม็งราย -
671
อ.เวียงแก่น -
672
อ.เมืองเชียงราย -
673
อ.เวียงชัย 053-769014
674
อ.แม่สาย 053-642231
675
อ.เวียงชัย 053-191308
676
อ.ป่าแดด 053-761111
677
อ.พญาเม็งราย 053-799034
678
อ.พญาเม็งราย -
679
อ.เทิง -
680
อ.เมืองเชียงราย 093-1538866
681
อ.เทิง 081-8822611
682
อ.เชียงแสน -
683
อ.เชียงของ 087-3009788
684
อ.เมืองเชียงราย -
685
อ.เชียงแสน -
686
อ.เวียงป่าเป้า -
687
อ.เมืองเชียงราย -
688
อ.แม่ลาว 081-8551257
689
อ.เมืองเชียงราย -
690
อ.เทิง -
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310