ค้นหาปั้มน้ำมัน
ข้อมูลทั้งหมด 738 รายการ
NO
ชื่อปั้ม
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
แผนที่
331
อ.เชียงของ 084-3707476
332
อ.แม่สรวย 098-7968054, 085-7058400
333
อ.เวียงแก่น 081-0319074
334
อ.เมืองเชียงราย 081-3667878
335
อ.เวียงป่าเป้า 085-7178369
336
อ.เมืองเชียงราย 095-6751997
337
อ.เชียงของ 097-9258047
338
อ.เวียงป่าเป้า 082-8984685
339
อ.เชียงของ 085-6168520
340
อ.พาน 089-4350556
341
อ.เมืองเชียงราย 053-737309
342
อ.แม่สรวย 096-2851657
343
อ.แม่สาย 096-0322314
344
อ.เวียงป่าเป้า 087-8216896
345
อ.เชียงของ 053-192323, 083-1538267
346
อ.เชียงของ -
347
อ.แม่สาย 087-1751915
348
อ.แม่สรวย 087-1819962
349
อ.เชียงของ 087-1934296
350
อ.แม่จัน 081-4730964
351
อ.เวียงชัย 086-1815481
352
อ.เทิง -
353
อ.พาน 096-8608943
354
อ.แม่จัน 053-918561
355
อ.แม่จัน 091-4787849
356
อ.ขุนตาล 081-8458995
357
อ.เชียงของ 094-3914025
358
อ.แม่จัน 098-2475680
359
อ.เมืองเชียงราย -
360
อ.พญาเม็งราย -
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310