ค้นหาปั้มน้ำมัน
ข้อมูลทั้งหมด 804 รายการ
NO
ชื่อปั้ม
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
แผนที่
511
อ.เวียงแก่น 081-1625400
512
อ.แม่สาย 081-4720600, 086-1870418
513
อ.ขุนตาล -
514
อ.แม่สรวย 085-5271471
515
อ.เชียงของ 081-1691827
516
อ.แม่สรวย 084-7391568
517
อ.เชียงของ 086-1802806, 084-6417760
518
อ.เชียงของ 086-1157434, 085-7056956
519
อ.แม่สาย 085-0300199
520
อ.เมืองเชียงราย 085-7228324
521
อ.เมืองเชียงราย -
522
อ.แม่สรวย 089-4340653
523
อ.ขุนตาล 053-797432
524
อ.เชียงของ 089-8493212
525
อ.เชียงของ 089-0309940
526
อ.แม่จัน 053-779169
527
อ.แม่สรวย 081-0222018
528
อ.เวียงป่าเป้า 088-4099397
529
อ.เวียงแก่น 065-3143288
530
อ.เชียงของ 086-9199881
531
อ.พญาเม็งราย 083-3180857
532
อ.เวียงชัย 081-9931697
533
อ.เชียงของ 089-9983970, 086-1830797
534
อ.แม่สรวย 084-4857699
535
อ.เมืองเชียงราย 086-9206955
536
อ.แม่จัน -
537
อ.เชียงของ 093-1263148
538
อ.พญาเม็งราย 087-0225070
539
อ.แม่ลาว 082-4973998
540
อ.เวียงป่าเป้า 08-5170024, 086-1178629
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310