ค้นหาปั้มน้ำมัน
ข้อมูลทั้งหมด 738 รายการ
NO
ชื่อปั้ม
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
แผนที่
511
อ.แม่สาย 084-0900694,095-4504271
512
อ.แม่สรวย 088-2319637
513
อ.แม่จัน 053-646120, 086-2791519
514
อ.เมืองเชียงราย 085-0325516
515
อ.แม่ลาว 085-6949798
516
อ.เมืองเชียงราย -
517
อ.ขุนตาล -
518
อ.เทิง 088-2611016
519
อ.เมืองเชียงราย 086-4302312
520
อ.เทิง 086-0263227
521
อ.พาน 084-0477558
522
อ.เมืองเชียงราย 082-6279520
523
อ.แม่จัน 088-4158918
524
อ.แม่จัน 081-8058365
525
อ.เทิง 086-2673083
526
อ.เชียงของ 086-1180793
527
อ.เมืองเชียงราย 081-3612976
528
อ.เชียงของ -
529
อ.เวียงชัย 053-768254, 086-1847754
530
อ.พาน 081-3862565
531
อ.เชียงของ 053-191155
532
อ.พาน -
533
อ.แม่ลาว 091-4837541
534
อ.เทิง -
535
อ.แม่สาย 080-4933462
536
อ.แม่ลาว 087-1738912
537
อ.พาน 084-6093923
538
อ.เทิง -
539
อ.พาน 089-2617827
540
อ.แม่จัน 082-7613015
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310