ค้นหาปั้มน้ำมัน
ข้อมูลทั้งหมด 804 รายการ
NO
ชื่อปั้ม
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
แผนที่
181
อ.พญาเม็งราย 084-7273596
182
อ.ขุนตาล 086-0031329
183
อ.เวียงป่าเป้า 082-8920503
184
อ.เมืองเชียงราย 087-1742644
185
อ.พาน 095-8386900
186
อ.แม่สาย 088-482804
187
อ.เวียงชัย 081-8515145
188
อ.พาน 096-6244490
189
อ.แม่จัน 086-1828626
190
อ.เทิง -
191
อ.เวียงป่าเป้า 080-8496885
192
อ.เทิง 097-1539453,080-8580517
193
อ.เวียงชัย 099-3701018
194
อ.เวียงป่าเป้า 062-7374339
195
อ.เชียงของ 087-6944014
196
อ.เวียงเชียงรุ้ง 082-7618717
197
อ.แม่สาย 081-4683966
198
อ.แม่จัน 085-0329673
199
อ.เทิง 053-178608
200
อ.เมืองเชียงราย 085-1061051
201
อ.เมืองเชียงราย 085-8647637
202
อ.เมืองเชียงราย 089-5576265
203
อ.เมืองเชียงราย 084-3711587
204
อ.พาน 087-1838103
205
อ.เทิง 081-7969434
206
อ.ดอยหลวง 053-790079
207
อ.เวียงแก่น -
208
อ.พาน 053-721721
209
อ.แม่จัน 084-9099292
210
อ.เวียงเชียงรุ้ง 053-953306
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310