ค้นหาปั้มน้ำมัน
ข้อมูลทั้งหมด 738 รายการ
NO
ชื่อปั้ม
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
แผนที่
181
อ.พาน 081-1120445
182
อ.พญาเม็งราย 084-7273596
183
อ.เชียงของ 093-3197429
184
อ.ขุนตาล 086-0031329
185
อ.เวียงชัย 081-8515145
186
อ.เชียงของ 087-6944014
187
อ.เวียงป่าเป้า 080-8496885
188
อ.เวียงชัย 099-3701018
189
อ.เวียงป่าเป้า 062-7374339
190
อ.เทิง -
191
อ.เทิง 097-1539453,080-8580517
192
อ.แม่จัน 086-1828626
193
อ.พาน 096-6244490
194
อ.เวียงป่าเป้า 082-8920503
195
อ.แม่สาย 088-482804
196
อ.เมืองเชียงราย 087-1742644
197
อ.พาน 095-8386900
198
อ.พาน 087-1838103
199
อ.เมืองเชียงราย 089-5576265
200
อ.เวียงเชียงรุ้ง 082-7618717
201
อ.แม่สาย 081-4683966
202
อ.เทิง 053-178608
203
อ.เมืองเชียงราย 085-8647637
204
อ.แม่จัน 085-0329673
205
อ.เทิง 081-7969434
206
อ.เมืองเชียงราย 084-3711587
207
อ.เมืองเชียงราย 085-1061051
208
อ.ดอยหลวง 053-790079
209
อ.เวียงแก่น -
210
อ.พาน 053-721721
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310