ค้นหาปั้มน้ำมัน
ข้อมูลทั้งหมด 738 รายการ
NO
ชื่อปั้ม
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
แผนที่
391
อ.เวียงเชียงรุ้ง 094-3496313
392
อ.แม่สรวย 097-9657172
393
อ.ดอยหลวง 052-020496
394
อ.เมืองเชียงราย -
395
อ.เชียงแสน 081-7036000
396
อ.พาน 082-1886289
397
อ.เวียงป่าเป้า 089-6339373
398
อ.เทิง 085-6004827
399
อ.ป่าแดด 086-4498177
400
อ.แม่จัน 084-3694663
401
อ.เวียงชัย 089-2133402
402
อ.พาน 081-7832832
403
อ.แม่ลาว 087-9790183
404
อ.พญาเม็งราย 087-1733952
405
อ.พาน 081-9274990
406
อ.เมืองเชียงราย -
407
อ.เวียงชัย 081-0224222
408
อ.พญาเม็งราย 081-0224222
409
อ.พาน 088-2613675
410
อ.ดอยหลวง 090-5586181
411
อ.พาน 088-4023912
412
อ.เชียงของ 081-2896676
413
อ.พาน 089-9507884
414
อ.พญาเม็งราย -
415
อ.พาน 099-2414062
416
อ.เมืองเชียงราย 087-1747991
417
อ.แม่ลาว 093-2787865
418
อ.พญาเม็งราย 085-0352489
419
อ.เวียงชัย -
420
อ.พาน 081-5596240
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310