ค้นหาปั้มน้ำมัน
ข้อมูลทั้งหมด 804 รายการ
NO
ชื่อปั้ม
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
แผนที่
391
อ.แม่จัน 089-4291684
392
อ.เชียงของ
393
อ.เมืองเชียงราย 0903323319
394
อ.เวียงชัย 0843696280
395
อ.เวียงเชียงรุ้ง 090-4635158
396
อ.เทิง
397
อ.เวียงชัย
398
อ.เวียงชัย 0806039758
399
อ.ดอยหลวง 087-5695082
400
อ.พาน 080-0240426
401
อ.แม่สรวย 087-2709479
402
อ.แม่จัน -
403
อ.เมืองเชียงราย 062-2927715
404
อ.พาน 061-2801145
405
อ.พาน 092-7367062
406
อ.แม่สรวย 081-9934846
407
อ.เทิง 084-6279445
408
อ.เวียงชัย 084-3432517
409
อ.พญาเม็งราย 081-0334200
410
อ.พาน 087-5421262
411
อ.เชียงแสน 087-7067411
412
อ.เวียงชัย 092-5922503
413
อ.แม่สรวย 090-4655593
414
อ.เชียงของ 087-5926154
415
อ.เชียงของ 089-0775057
416
อ.เวียงเชียงรุ้ง 094-3496313
417
อ.แม่สรวย 097-9657172
418
อ.ดอยหลวง 052-020496
419
อ.เมืองเชียงราย -
420
อ.เชียงแสน 081-7036000
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310