ค้นหาโรงแรม
ข้อมูลทั้งหมด 397 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด
NO
ชื่อโรงแรม
ราคาห้อง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
Map
31

อ.เชียงของ 053-792022
32
400
อ.เมือง 053-607999
33
450
อ.เมือง 086-3956947
34

อ.แม่สาย 0-5373-3333
35
1,000
อ.เมือง 0-5391-0400
36
1,400
อ.เมือง 086-7882483
37
400
อ.เมือง 083-4269663
38

อ.เมือง 099-9596569
39
700
อ.เมือง 0-5360-1555-9
40

อ.แม่สาย 053-160987
41

อ.แม่สาย 081-8839571
42

อ.เมือง 0-5371-5180
43
350
อ.เมือง 0-5360-0422
44

อ.แม่สาย 053-021239
45

อ.แม่สาย 0-5373-2929
46

อ.เมือง 081-5956622
47
600
อ.เมือง 0-5371-6775
48
1,800
อ.แม่จัน 090-8967685
49

อ.แม่สาย 0-5373-2125
50

อ.แม่สาย 086-9276666
51
350
อ.เมือง 0-5375-4057
52

อ.เชียงแสน 081-8032670
53

อ.เวียงป่าเป้า 0-5378-9075
54
1,400
อ.เมือง 053-747250
55
ปรับปรุง
อ.เมือง 053-711075
56
500
อ.เมือง 086-4208076
57

อ.เวียงป่าเป้า 0-5378-9281
58
250
อ.เมือง 053-153099
59
300
อ.เมือง 053-719350
60
300
อ.แม่จัน 0-5366-7812-3
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310