ค้นหาโรงแรม
ข้อมูลทั้งหมด 407 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด
NO
ชื่อโรงแรม
ราคาห้อง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
Map
31

อ.เชียงของ 053-792022
32
400
อ.เมือง 053-607999
33
450
อ.เมือง 086-3956947
34

อ.แม่สาย 0-5373-3333
35
1,000
อ.เมือง 0-5391-0400
36
550-990
อ.เมืองเชียงราย 081-8845629
37
1,400
อ.เมือง 086-7882483
38
400
อ.เมือง 083-4269663
39

อ.เมือง 099-9596569
40
700
อ.เมือง 0-5360-1555-9
41

อ.แม่สาย 053-160987
42

อ.แม่สาย 081-8839571
43

อ.เมือง 0-5371-5180
44
350
อ.เมือง 0-5360-0422
45

อ.แม่สาย 053-021239
46
-
อ.แม่สาย 052020444
47

อ.แม่สาย 0-5373-2929
48

อ.เมือง 081-5956622
49
600
อ.เมือง 0-5371-6775
50
1,800
อ.แม่จัน 090-8967685
51

อ.แม่สาย 0-5373-2125
52

อ.แม่สาย 086-9276666
53
350
อ.เมือง 0-5375-4057
54

อ.เชียงแสน 081-8032670
55

อ.เวียงป่าเป้า 0-5378-9075
56
1,400
อ.เมือง 053-747250
57
ปรับปรุง
อ.เมือง 053-711075
58
500
อ.เมือง 086-4208076
59

อ.เวียงป่าเป้า 0-5378-9281
60
250
อ.เมือง 053-153099
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310