ค้นหาโรงแรม
ข้อมูลทั้งหมด 452 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด
NO
ชื่อโรงแรม
ราคาห้อง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
Map
91
600
อ.แม่จัน 089-4322512
92

อ.เชียงของ 0-5379-2008
93

อ.เมือง 053-746053
94
250
อ.เมือง 081-8599858
95
-
อ.เมืองเชียงราย 052029907-8
96

อ.พาน 0-5372-3282-6
97

อ.เวียงป่าเป้า 0-5395-2311-2
98

อ.เมือง 052-055233
99

อ.เชียงของ 0-5365-5646
100
300
อ.เมือง 0-5371-7552
101

อ.แม่สาย 0-5364-2517-9
102
2,000
อ.เมือง 0-5371-1786
103
300
อ.แม่จัน 0-5366-5579
104
630
อ.แม่จัน 0-1951-9642
105

อ.แม่ฟ้าหลวง 0-5376-5496
106

อ.แม่ฟ้าหลวง 053-765142
107

อ.แม่ฟ้าหลวง 0-5376-5015
108

อ.แม่ฟ้าหลวง 053-765389
109

อ.แม่สาย 0-5373-1462
110

อ.แม่สาย 053-647000
111

อ.แม่สาย 081-0226787
112

อ.แม่สาย 081-8166144
113

อ.แม่สาย 0-5364-6484
114
400
อ.เมือง 0-5371-5367
115

อ.เทิง 0-5379-5415
116

อ.แม่สรวย 084-0421247
117

อ.เมือง 053-727360
118

อ.เชียงแสน 08-1033-9399
119
-
อ.เมืองเชียงราย 053-711781-2
120

อ.เทิง 052-0020467-8
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310