ค้นหาโรงแรม
ข้อมูลทั้งหมด 397 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด
NO
ชื่อโรงแรม
ราคาห้อง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
Map
91
2,000
อ.เมือง 0-5371-1786
92
300
อ.แม่จัน 0-5366-5579
93
630
อ.แม่จัน 0-1951-9642
94

อ.แม่ฟ้าหลวง 0-5376-5496
95

อ.แม่ฟ้าหลวง 053-765142
96

อ.แม่ฟ้าหลวง 0-5376-5015
97

อ.แม่ฟ้าหลวง 053-765389
98

อ.แม่สาย 0-5373-1462
99

อ.แม่สาย 053-647000
100

อ.แม่สาย 081-0226787
101

อ.แม่สาย 081-8166144
102

อ.แม่สาย 0-5364-6484
103
400
อ.เมือง 0-5371-5367
104

อ.เทิง 0-5379-5415
105

อ.แม่สรวย 084-0421247
106

อ.เมือง 053-727360
107

อ.เชียงแสน 08-1033-9399
108

อ.เทิง 052-0020467-8
109

อ.เวียงชัย 053-603219
110
300
อ.เมือง 09-56768335
111
-
อ.เมือง 090-3209584
112

อ.เมือง 053-151260
113

อ.พาน 085-72156692
114
1000
อ.เมือง 095-3398944
115

อ.เมือง 0-5371-3328
116
450
อ.เมือง 0-53718655
117

อ.เชียงแสน 0-5365-1100
118

อ.เชียงแสน 0-8503-82393
119
800
อ.เมือง 0-5371-1339
120
1,750
อ.เมือง 0-5370-6270
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310