ค้นหาโรงแรม
ข้อมูลทั้งหมด 407 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด
NO
ชื่อโรงแรม
ราคาห้อง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
Map
91

อ.เชียงของ 0-5365-5646
92
300
อ.เมือง 0-5371-7552
93

อ.แม่สาย 0-5364-2517-9
94
2,000
อ.เมือง 0-5371-1786
95
300
อ.แม่จัน 0-5366-5579
96
630
อ.แม่จัน 0-1951-9642
97

อ.แม่ฟ้าหลวง 0-5376-5496
98

อ.แม่ฟ้าหลวง 053-765142
99

อ.แม่ฟ้าหลวง 0-5376-5015
100

อ.แม่ฟ้าหลวง 053-765389
101

อ.แม่สาย 0-5373-1462
102

อ.แม่สาย 053-647000
103

อ.แม่สาย 081-0226787
104

อ.แม่สาย 081-8166144
105

อ.แม่สาย 0-5364-6484
106
400
อ.เมือง 0-5371-5367
107

อ.เทิง 0-5379-5415
108

อ.แม่สรวย 084-0421247
109

อ.เมือง 053-727360
110

อ.เชียงแสน 08-1033-9399
111

อ.เทิง 052-0020467-8
112

อ.เวียงชัย 053-603219
113
300
อ.เมือง 09-56768335
114
-
อ.เมือง 090-3209584
115

อ.เมือง 053-151260
116

อ.พาน 085-72156692
117
1000
อ.เมือง 095-3398944
118

อ.เมือง 0-5371-3328
119
450
อ.เมือง 0-53718655
120

อ.เชียงแสน 0-5365-1100
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310