ค้นหาโรงแรม
ข้อมูลทั้งหมด 452 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด
NO
ชื่อโรงแรม
ราคาห้อง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
Map
61

อ.เวียงป่าเป้า 0-5378-9075
62
1,400
อ.เมือง 053-747250
63
ปรับปรุง
อ.เมือง 053-711075
64
500
อ.เมือง 086-4208076
65

อ.เวียงป่าเป้า 0-5378-9281
66
250
อ.เมือง 053-153099
67
300
อ.เมือง 053-719350
68
300-500
อ.แม่จัน 0-53667812
69
2100-6400
อ.เมือง 0-5360-0680
70
650
อ.เมือง 0-5360-3306
71

อ.แม่สรวย 084-5506989
72

อ.เวียงชัย 094-8418856
73
400
อ.เมือง 092-4875821
74

อ.เชียงแสน 0-5365-0444
75

อ.เมือง 0-5371-5492
76

อ.เชียงแสน 056-651115
77

อ.เมือง 0-5371-1533
78
1950
อ.เมือง 053-798555
79

อ.เชียงแสน 053-651119
80

อ.เมือง 053-711111
81
500
อ.เมือง 0-5316-0444
82
600
อ.เมือง 053-160444
83
-
อ.พาน 092-6391696
84
590
อ.เมือง 087-3007475
85

อ.เทิง 082-3849808
86

อ.เมือง 052-055888
87
-
อ.เวียงป่าเป้า 080-1337838
88

อ.พาน 053-721854
89

อ.แม่สาย 0-5364-0761-2
90

อ.แม่สาย 0-5366-7399
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310