ค้นหาโรงแรม
ข้อมูลทั้งหมด 407 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด
NO
ชื่อโรงแรม
ราคาห้อง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
Map
61
300
อ.เมือง 053-719350
62
300
อ.แม่จัน 0-5366-7812-3
63
2100-6400
อ.เมือง 0-5360-0680
64
650
อ.เมือง 0-5360-3306
65

อ.แม่สรวย 084-5506989
66

อ.เวียงชัย 094-8418856
67
400
อ.เมือง 092-4875821
68

อ.เชียงแสน 0-5365-0444
69

อ.เมือง 0-5371-5492
70

อ.เชียงแสน 056-651115
71

อ.เมือง 0-5371-1533
72
1950
อ.เมือง 053-798555
73

อ.เชียงแสน 053-651119
74

อ.เมือง 053-711111
75
500
อ.เมือง 0-5316-0444
76
600
อ.เมือง 053-160444
77
590
อ.เมือง 087-3007475
78

อ.เทิง 082-3849808
79

อ.เมือง 052-055888
80

อ.พาน 053-721854
81

อ.แม่สาย 0-5364-0761-2
82

อ.แม่สาย 0-5366-7399
83
600
อ.แม่จัน 089-4322512
84

อ.เชียงของ 0-5379-2008
85

อ.เมือง 053-746053
86
250
อ.เมือง 081-8599858
87
-
อ.เมืองเชียงราย 052029907-8
88

อ.พาน 0-5372-3282-6
89

อ.เวียงป่าเป้า 0-5395-2311-2
90

อ.เมือง 052-055233
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310