ค้นหาโรงแรม
ข้อมูลทั้งหมด 397 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด
NO
ชื่อโรงแรม
ราคาห้อง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
Map
61
2100-6400
อ.เมือง 0-5360-0680
62
650
อ.เมือง 0-5360-3306
63

อ.แม่สรวย 084-5506989
64

อ.เวียงชัย 094-8418856
65
400
อ.เมือง 092-4875821
66

อ.เชียงแสน 0-5365-0444
67

อ.เมือง 0-5371-5492
68

อ.เชียงแสน 056-651115
69

อ.เมือง 0-5371-1533
70
1950
อ.เมือง 053-798555
71

อ.เชียงแสน 053-651119
72

อ.เมือง 053-711111
73
500
อ.เมือง 0-5316-0444
74
600
อ.เมือง 053-160444
75
590
อ.เมือง 087-3007475
76

อ.เทิง 082-3849808
77

อ.เมือง 052-055888
78

อ.พาน 053-721854
79

อ.แม่สาย 0-5364-0761-2
80

อ.แม่สาย 0-5366-7399
81
600
อ.แม่จัน 089-4322512
82

อ.เชียงของ 0-5379-2008
83

อ.เมือง 053-746053
84
250
อ.เมือง 081-8599858
85

อ.พาน 0-5372-3282-6
86

อ.เวียงป่าเป้า 0-5395-2311-2
87

อ.เมือง 052-055233
88

อ.เชียงของ 0-5365-5646
89
300
อ.เมือง 0-5371-7552
90

อ.แม่สาย 0-5364-2517-9
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310