ค้นหาโรงแรม
ข้อมูลทั้งหมด 452 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด
NO
ชื่อโรงแรม
ราคาห้อง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
Map
421

อ.เมือง
422

อ.เชียงแสน 081-4733096
423

อ.เชียงแสน 0-5365-0955
424
-
อ.เชียงแสน 053-602731
425

อ.เชียงแสน 0-5378-4084
426

อ.ป่าแดด 085-6258833
427
-
อ.เวียงชัย 086-2856993
428

อ.เมือง 0-5375-6041-3
429
500
อ.เมือง 818816238
430
200
อ.เมือง 0-5371-1913
431
400
อ.เมือง 0-5371-8361
432
-
อ.แม่ลาว 053-600899
433

อ.พาน 897325425
434
1,700
อ.เมือง 053-748785
435
-
อ.เมืองเชียงราย 095-1558991
436

อ.เวียงป่าเป้า 081-7665787
437

อ.แม่สาย 0-5373-4199
438
1,800
อ.เมือง 0-5371-5605
439
630
อ.เมือง 053-719833-5
440
500
อ.แม่จัน 097-2484183
441

อ.เชียงแสน 081-967552
442

อ.พาน 0-5363-5075
443

อ.เมือง 0-5371-7850-79
444

อ.แม่ลาว 084-3732119
445

อ.เชียงแสน 0-5378-4001-4
446

อ.เมือง 0-5375-0831
447

อ.เวียงชัย 088-2604832
448

อ.เมืองเชียงราย 081-2899198
449

อ.เมือง 053-719479
450

อ.เมือง 022-574588
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310