ค้นหาโรงแรม
ข้อมูลทั้งหมด 415 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด
NO
ชื่อโรงแรม
ราคาห้อง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
Map
271
100
อ.เมือง 052-020767
272
500
อ.เมือง 095-6962824
273
399
อ.เมือง 063-3251574
274
350
อ.เมือง 0-5371-7040-1
275
259
อ.เมือง 0-5371-7040-1
276

อ.เวียงชัย 086-7878916
277

อ.เชียงของ 0-5365-5136
278

อ.เทิง 0-5369-6030
279

อ.แม่สาย 083-5756794
280
350
อ.เมือง 053-742252
281

อ.แม่สาย 0-5373-1123
282

อ.แม่สาย 0-5373-1395
283

อ.แม่สาย 0-5373-4511-3
284

อ.แม่สาย 0-5373-2178
285

อ.แม่จัน 0-5366-7888
286
400
อ.เมือง 081-8823973
287

อ.แม่ลาว 086-1926139
288
1,700
อ.แม่จัน 0-5377-1015-6
289
-
อ.เมือง 053-712123
290

อ.ป่าแดด 062-0292166
291

อ.แม่สาย 0-5364-6674
292
350
อ.เมือง 0-53756733
293

อ.พาน 08-1665-1606
294

อ.เทิง 081-993-1010
295

อ.แม่สรวย 085-7192929
296

อ.เชียงแสน 0-5365-0151
297

อ.แม่สาย 0-5373-2245
298
800
อ.เมือง 0-5371-7777,053601777
299

อ.แม่สาย 0-5376-3622
300
800
อ.เมือง 823856246
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310