ค้นหาโรงแรม
ข้อมูลทั้งหมด 452 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด
NO
ชื่อโรงแรม
ราคาห้อง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
Map
271
2,000
อ.เมือง 0-5371-3922
272
-
อ.เมืองเชียงราย 081-4575887
273

อ.เชียงแสน 0-5378-4207
274
-
อ.เมืองเชียงราย 053-717827
275

อ.เชียงของ 0-5365-5684
276
750
อ.เมือง 053-601128
277
300
อ.เมือง 0-5316-6555
278
350
อ.เมือง 0-5375-4488
279
950
อ.เมือง 0-5370-0407
280
350-600
อ.เมือง 062-6424687
281
600
อ.เมือง 0-5375-6335-6
282

อ.เชียงของ 093-2598493
283

อ.แม่สรวย 053-786036
284

อ.เวียงชัย 091-8592141
285

อ.แม่สาย 0-5373-1860
286
-
อ.เมืองเชียงราย 053-601484
287

อ.เชียงแสน 0-5378-4168
288
950
อ.เมือง 084-3741692
289
600
อ.เมือง 085-5283339
290

อ.แม่สรวย 053-786481-2
291

อ.เวียงป่าเป้า 0-5378-1921-2
292
1,000
อ.เมือง 053-715390
293
100
อ.เมือง 052-020767
294
500
อ.เมือง 095-6962824
295
399
อ.เมือง 063-3251574
296
350
อ.เมือง 0-5371-7040-1
297
259
อ.เมือง 0-5371-7040-1
298

อ.เวียงชัย 086-7878916
299

อ.เชียงของ 0-5365-5136
300

อ.เทิง 0-5369-6030
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310