ค้นหาโรงแรม
ข้อมูลทั้งหมด 397 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด
NO
ชื่อโรงแรม
ราคาห้อง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
Map
271
400
อ.เมือง 081-8823973
272

อ.แม่ลาว 086-1926139
273
1,700
อ.แม่จัน 0-5377-1015-6
274
-
อ.เมือง 053-712123
275

อ.ป่าแดด 062-0292166
276

อ.แม่สาย 0-5364-6674
277
350
อ.เมือง 0-53756733
278

อ.พาน 08-1665-1606
279

อ.เทิง 081-993-1010
280

อ.แม่สรวย 085-7192929
281

อ.เชียงแสน 0-5365-0151
282

อ.แม่สาย 0-5373-2245
283
800
อ.เมือง 0-5371-7777,053601777
284

อ.แม่สาย 0-5376-3622
285
800
อ.เมือง 823856246
286

อ.เวียงป่าเป้า 0-5378-1129
287

อ.เชียงแสน 0-5378-4404
288
500
อ.เมือง 081-0469444
289
350
อ.เมือง 0-5375-6733
290

อ.แม่ลาว 0-5373-9100
291

อ.เชียงของ 052-050-089
292

อ.เชียงของ 052-050-089
293

อ.แม่ฟ้าหลวง 053-765168
294

อ.เชียงแสน 081-0218762
295
1,300
อ.เมือง 0-5315-1635-6
296

อ.แม่จัน 0-5391-8637
297

อ.ป่าแดด 087-1865401
298

อ.พาน 053-160835
299
1,264
อ.เมือง 053-912333
300

อ.เชียงแสน 053-784168
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310