ค้นหาโรงแรม
ข้อมูลทั้งหมด 452 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด
NO
ชื่อโรงแรม
ราคาห้อง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
Map
121
500-1000
อ.เวียงชัย 053-160649
122
300
อ.เมือง 09-56768335
123
-
อ.เมือง 090-3209584
124

อ.เมือง 053-151260
125
-
อ.แม่ลาว 092-4458086
126

อ.พาน 085-72156692
127
1000
อ.เมือง 095-3398944
128

อ.เมือง 0-5371-3328
129
450
อ.เมือง 0-53718655
130

อ.เชียงแสน 0-5365-1100
131

อ.เชียงแสน 0-8503-82393
132
800
อ.เมือง 0-5371-1339
133
1,750
อ.เมือง 0-5370-6270
134

อ.เชียงแสน 089-7585502
135
500-1200
อ.เมืองเชียงราย 099-0156389
136

อ.แม่สาย 09-1551-8455
137
1,200
อ.เมือง 0-5371-8600
138
500
อ.เมือง 0-5371-8600
139

อ.เชียงแสน 0-5391-0200
140
600
อ.เมือง 053-717702
141
.
อ.เมืองเชียงราย 093-1837000
142
300-500
อ.เมืองเชียงราย
143
800-1300
อ.แม่สาย 081-0353538
144

อ.เมือง 0-5315-1248
145
600
อ.แม่จัน 084-6158713
146

อ.เมือง 089-1641656
147

อ.เมือง 053-715384
148
490
อ.เมือง 0-5375-2789-90
149
100
อ.เมือง 0-5375-4960-2
150

อ.แม่สาย 0-5373-1975-6
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310