ค้นหาโรงแรม
ข้อมูลทั้งหมด 397 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด
NO
ชื่อโรงแรม
ราคาห้อง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
Map
121

อ.เชียงแสน 089-7585502
122

อ.แม่สาย 09-1551-8455
123
1,200
อ.เมือง 0-5371-8600
124
500
อ.เมือง 0-5371-8600
125

อ.เชียงแสน 0-5391-0200
126
600
อ.เมือง 053-717702
127
300-500
อ.เมืองเชียงราย
128

อ.เมือง 0-5315-1248
129
600
อ.แม่จัน 084-6158713
130

อ.เมือง 089-1641656
131

อ.เมือง 053-715384
132

อ.เมือง 053-715384
133
490
อ.เมือง 0-5375-2789-90
134
100
อ.เมือง 0-5375-4960-2
135

อ.แม่สาย 0-5373-1975-6
136

อ.เมือง 091-1419032
137

อ.เมือง 053-716699
138

อ.เวียงชัย 082-7970741
139

อ.แม่สาย 053-733444
140
140-260
อ.เมือง 0-5371-1033
141

อ.พาน 081-3394162
142

อ.แม่สาย 0-5373-3888
143

อ.เวียงแก่น 0-5360-8192
144
390
อ.เมือง 089-7000547
145

อ.แม่สรวย 053-656186
146
300
อ.เมือง 081-6966446
147
300
อ.เมือง 093-5837345
148

อ.เวียงป่าเป้า 0-5378-9461
149

อ.เทิง 0-5369-6656
150

อ.แม่สาย 0-5364-6995
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310