ค้นหาโรงแรม
ข้อมูลทั้งหมด 407 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด
NO
ชื่อโรงแรม
ราคาห้อง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
Map
121

อ.เชียงแสน 0-8503-82393
122
800
อ.เมือง 0-5371-1339
123
1,750
อ.เมือง 0-5370-6270
124

อ.เชียงแสน 089-7585502
125

อ.แม่สาย 09-1551-8455
126
1,200
อ.เมือง 0-5371-8600
127
500
อ.เมือง 0-5371-8600
128

อ.เชียงแสน 0-5391-0200
129
600
อ.เมือง 053-717702
130
.
อ.เมืองเชียงราย 093-1837000
131
300-500
อ.เมืองเชียงราย
132

อ.เมือง 0-5315-1248
133
600
อ.แม่จัน 084-6158713
134

อ.เมือง 089-1641656
135

อ.เมือง 053-715384
136
490
อ.เมือง 0-5375-2789-90
137
100
อ.เมือง 0-5375-4960-2
138

อ.แม่สาย 0-5373-1975-6
139

อ.เมือง 091-1419032
140

อ.เมือง 053-716699
141

อ.เวียงชัย 082-7970741
142

อ.แม่สาย 053-733444
143
140-260
อ.เมือง 0-5371-1033
144

อ.พาน 081-3394162
145

อ.แม่สาย 0-5373-3888
146

อ.เวียงแก่น 0-5360-8192
147
390
อ.เมือง 089-7000547
148

อ.แม่สรวย 053-656186
149
300
อ.เมือง 081-6966446
150
300
อ.เมือง 093-5837345
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310