ค้นหาโรงแรม
ข้อมูลทั้งหมด 415 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด
NO
ชื่อโรงแรม
ราคาห้อง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
Map
331

อ.พาน 081-9928813
332

อ.พาน 064-2199217
333
250
อ.เมือง 0-5371-7454-5
334
350
อ.เมือง 063-2525192
335
250
อ.เมือง 53020493
336
400
อ.แม่จัน 053-771-882-3
337

อ.เชียงของ 053-791452
338

อ.พาน 086-6712317
339

อ.เทิง 0-5366-9459
340

อ.เชียงแสน 0-5395-5915
341
-
อ.เมืองเชียงราย 053719871
342
2,500
อ.เมือง 0-5371-9422-5
343
1,000
อ.เมือง 0-5375-0855
344
550
อ.เมือง 053-601520
345
-
อ.แม่จัน
346
300
อ.เมือง 0-5375-6442
347
350
อ.เมือง 0-5360-1331
348

อ.แม่สาย 0-5373-3453
349

อ.เวียงเชียงรุ้ง 0-5395-3445
350
550
อ.เมือง 0-5371-1800
351

อ.แม่สาย 0-5373-3388-95
352

อ.เทิง 081-366-0507
353

อ.เทิง 053-795699
354

อ.เวียงชัย 094-7192929
355

อ.แม่สาย 053-733444
356

อ.เชียงของ 087-1927687
357

อ.เชียงของ 0-5379-1265
358
450
อ.เมือง 0-5370-2763
359

อ.พาน 081-9984058
360

อ.เมือง 081-0269201
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310