ค้นหาโรงแรม
ข้อมูลทั้งหมด 452 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด
NO
ชื่อโรงแรม
ราคาห้อง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
Map
331

อ.เชียงของ 052-050-089
332

อ.เชียงของ 052-050-089
333

อ.แม่ฟ้าหลวง 053-765168
334

อ.เชียงแสน 081-0218762
335
1,300
อ.เมือง 0-5315-1635-6
336

อ.แม่จัน 0-5391-8637
337

อ.ป่าแดด 087-1865401
338

อ.พาน 053-160835
339
300
อ.เมือง 053-912333
340

อ.เชียงแสน 053-784168
341

อ.แม่สรวย 089-9799719
342
400
อ.เมือง 085-9067910
343
150
อ.เมือง 087-8491683
344

อ.แม่สรวย 0-5395-0089
345

อ.เวียงป่าเป้า 086-7921114
346

อ.เมือง 0-5377-6129
347
500
อ.เมือง 085-1549569
348

อ.เชียงแสน 089-2616109
349
-
อ.แม่สรวย 088-9144142
350
1,300
อ.เมือง 08-4363-8289
351
-
อ.เมืองเชียงราย 089-1911644
352
500
อ.เมือง 086-4208331
353

อ.เวียงชัย 093-1370414
354
-
อ.เมือง 089-5532810
355
1,200
อ.เมือง 052-020435
356
2,561
อ.เมือง 053-719279
357

อ.แม่สาย 0-5364-2169-70
358

อ.พาน 081-9928813
359

อ.พาน 064-2199217
360
250
อ.เมือง 0-5371-7454-5
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310