ค้นหาโรงแรม
ข้อมูลทั้งหมด 397 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด
NO
ชื่อโรงแรม
ราคาห้อง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
Map
331
350
อ.เมือง 0-5360-1331
332

อ.แม่สาย 0-5373-3453
333

อ.เวียงเชียงรุ้ง 0-5395-3445
334
550
อ.เมือง 0-5371-1800
335

อ.แม่สาย 0-5373-3388-95
336

อ.เทิง 081-366-0507
337

อ.เทิง 053-795699
338

อ.เวียงชัย 094-7192929
339

อ.แม่สาย 053-733444
340

อ.เชียงของ 087-1927687
341

อ.เชียงของ 0-5379-1265
342
450
อ.เมือง 0-5370-2763
343

อ.พาน 081-9984058
344

อ.เมือง 081-0269201
345
390
อ.เมือง 053-601491
346

อ.เชียงของ 086-1899920
347

อ.แม่จัน 053-799150
348

อ.แม่สาย 0-5364-0761
349

อ.แม่สาย 088-2682195
350

อ.แม่สาย 089-6346692
351

อ.เชียงแสน 081-5950855
352
300
อ.เมือง 081-7168187
353

อ.เมือง 062-692893
354

อ.เมือง 062-692893
355

อ.เชียงแสน 0-5365-1115
356

อ.เชียงแสน 053-784014
357

อ.เชียงของ 087-7254655
358

อ.เชียงของ 088-6000599
359

อ.แม่ลาว 053-666927
360
590
อ.แม่จัน 0-5377-1031
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310