ค้นหาโรงแรม
ข้อมูลทั้งหมด 397 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด
NO
ชื่อโรงแรม
ราคาห้อง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
Map
361

อ.แม่สาย 0-5364-0505
362

อ.เมือง 095-4481199
363

อ.เชียงแสน 086-9154601
364

อ.ป่าแดด 092-9464427
365

อ.เมือง 095-6736688
366
4,000
อ.เมือง 081-6966446
367
-
อ.เมือง 088-2684312
368

อ.เชียงแสน 0-53784500-4
369
800
อ.เมือง 0-5371-1055
370

อ.แม่สรวย 081-9805685
371

อ.เชียงของ 0-5365-5076
372

อ.เมือง
373

อ.เชียงแสน 081-4733096
374

อ.เชียงแสน 0-5365-0955
375

อ.เชียงแสน 0-5378-4084
376

อ.ป่าแดด 085-6258833
377

อ.เมือง 0-5375-6041-3
378
500
อ.เมือง 818816238
379
200
อ.เมือง 0-5371-1913
380
400
อ.เมือง 0-5371-8361
381

อ.พาน 897325425
382
1,700
อ.เมือง 053-748785
383

อ.เวียงป่าเป้า 081-7665787
384

อ.แม่สาย 0-5373-4199
385
1,800
อ.เมือง 0-5371-5605
386
630
อ.เมือง 053-719833-5
387
500
อ.แม่จัน 097-2484183
388

อ.เชียงแสน 081-967552
389

อ.พาน 0-5363-5075
390

อ.เมือง 0-5371-7850-79
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310