ค้นหาโรงแรม
ข้อมูลทั้งหมด 452 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด
NO
ชื่อโรงแรม
ราคาห้อง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
Map
361
350
อ.เมือง 063-2525192
362
250
อ.เมือง 53020493
363
400
อ.แม่จัน 053-771-882-3
364

อ.เชียงของ 053-791452
365

อ.พาน 086-6712317
366

อ.เทิง 0-5366-9459
367
-
อ.เวียงชัย 095-2856737
368

อ.เชียงแสน 0-5395-5915
369
-
อ.เมืองเชียงราย 053719871
370
-
อ.เมืองเชียงราย 053727368
371
2,500
อ.เมือง 0-5371-9422-5
372
1,000
อ.เมือง 0-5375-0855
373
550
อ.เมือง 053-601520
374
-
อ.แม่จัน
375
300
อ.เมือง 0-5375-6442
376
350
อ.เมือง 0-5360-1331
377

อ.แม่สาย 0-5373-3453
378

อ.เวียงเชียงรุ้ง 0-5395-3445
379
550
อ.เมือง 0-5371-1800
380

อ.แม่สาย 0-5373-3388-95
381

อ.เทิง 081-366-0507
382
-
อ.แม่สาย 081-8353962
383

อ.เทิง 053-795699
384

อ.เวียงชัย 094-7192929
385

อ.แม่สาย 053-733444
386
-
อ.แม่สาย 053-642755
387

อ.เชียงของ 087-1927687
388

อ.เชียงของ 0-5379-1265
389
450
อ.เมือง 0-5370-2763
390

อ.พาน 081-9984058
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310