ค้นหาโรงแรม
ข้อมูลทั้งหมด 415 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด
NO
ชื่อโรงแรม
ราคาห้อง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
Map
241

อ.เมือง 053-767797
242

อ.เวียงป่าเป้า 087-9737607
243
450
อ.เมือง 0-5375-6660
244

อ.เวียงป่าเป้า 0-5367-9288
245

อ.แม่สาย 053-709077
246
500
อ.เมือง 053-717691
247
270
อ.เมือง 0-5371-8880
248
800
อ.เมือง 081-2887625
249
350
อ.เมือง 0-5371-7190
250
460
อ.เมือง 889599564
251

อ.แม่สรวย 084-3786312
252
2,000
อ.เมือง 0-5371-3922
253

อ.เชียงแสน 0-5378-4207
254

อ.เชียงของ 0-5365-5684
255
750
อ.เมือง 053-601128
256
300
อ.เมือง 0-5316-6555
257
350
อ.เมือง 0-5375-4488
258
950
อ.เมือง 0-5370-0407
259
350-600
อ.เมือง 062-6424687
260
600
อ.เมือง 0-5375-6335-6
261

อ.เชียงของ 093-2598493
262

อ.แม่สรวย 053-786036
263

อ.เวียงชัย 091-8592141
264

อ.แม่สาย 0-5373-1860
265

อ.เชียงแสน 0-5378-4168
266
950
อ.เมือง 084-3741692
267
600
อ.เมือง 085-5283339
268

อ.แม่สรวย 053-786481-2
269

อ.เวียงป่าเป้า 0-5378-1921-2
270
1,000
อ.เมือง 053-715390
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310