ค้นหาโรงแรม
ข้อมูลทั้งหมด 452 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด
NO
ชื่อโรงแรม
ราคาห้อง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
Map
241
1000-5800
อ.แม่ฟ้าหลวง 053-765271
242
390-440
อ.เมืองเชียงราย 053755091-3
243

อ.เมือง 053-727239
244
2,000
อ.เมือง 053-711396
245
300
อ.แม่จัน 0-5377-2752
246

อ.แม่จัน 0-5366-7240
247
-
อ.เมืองเชียงราย 094-9829559
248
550
อ.เมือง 063-9625263
249

อ.เชียงแสน 086-7694800
250

อ.เชียงแสน 0-5365-2152
251
-
อ.เมืองเชียงราย 090-9062200
252
-
อ.เวียงชัย 064-2898946
253
200
อ.แม่จัน 053-771981
254
-
อ.เมืองเชียงราย 089-4306910
255
500
อ.แม่จัน 0-5371-0881
256
700
อ.เมือง 081-9804569
257

อ.แม่ฟ้าหลวง 0-5376-5053
258

อ.แม่ลาว 053-666669
259

อ.เมือง 053-767797
260

อ.เวียงป่าเป้า 087-9737607
261
450
อ.เมือง 0-5375-6660
262

อ.เวียงป่าเป้า 0-5367-9288
263

อ.แม่สาย 053-709077
264
500
อ.เมือง 053-717691
265
270
อ.เมือง 0-5371-8880
266
800
อ.เมือง 081-2887625
267
350
อ.เมือง 0-5371-7190
268
460
อ.เมือง 889599564
269
-
อ.เมืองเชียงราย 053-719554
270

อ.แม่สรวย 084-3786312
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310