ค้นหาโรงแรม
ข้อมูลทั้งหมด 397 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด
NO
ชื่อโรงแรม
ราคาห้อง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
Map
241
300
อ.เมือง 0-5316-6555
242
350
อ.เมือง 0-5375-4488
243
950
อ.เมือง 0-5370-0407
244
350-600
อ.เมือง 062-6424687
245
600
อ.เมือง 0-5375-6335-6
246

อ.เชียงของ 093-2598493
247

อ.แม่สรวย 053-786036
248

อ.เวียงชัย 091-8592141
249

อ.แม่สาย 0-5373-1860
250

อ.เชียงแสน 0-5378-4168
251
950
อ.เมือง 084-3741692
252
600
อ.เมือง 085-5283339
253

อ.แม่สรวย 053-786481-2
254

อ.เวียงป่าเป้า 0-5378-1921-2
255
1,000
อ.เมือง 053-715390
256
100
อ.เมือง 052-020767
257
500
อ.เมือง 095-6962824
258
399
อ.เมือง 063-3251574
259
350
อ.เมือง 0-5371-7040-1
260
259
อ.เมือง 0-5371-7040-1
261

อ.เวียงชัย 086-7878916
262

อ.เชียงของ 0-5365-5136
263

อ.เทิง 0-5369-6030
264

อ.แม่สาย 083-5756794
265
350
อ.เมือง 053-742252
266

อ.แม่สาย 0-5373-1123
267

อ.แม่สาย 0-5373-1395
268

อ.แม่สาย 0-5373-4511-3
269

อ.แม่สาย 0-5373-2178
270

อ.แม่จัน 0-5366-7888
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310