ค้นหาโรงแรม
ข้อมูลทั้งหมด 397 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด
NO
ชื่อโรงแรม
ราคาห้อง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
Map
301

อ.แม่สรวย 089-9799719
302
400
อ.เมือง 085-9067910
303
150
อ.เมือง 087-8491683
304

อ.แม่สรวย 0-5395-0089
305

อ.เวียงป่าเป้า 086-7921114
306

อ.เมือง 0-5377-6129
307
500
อ.เมือง 085-1549569
308

อ.เชียงแสน 089-2616109
309
1,300
อ.เมือง 08-4363-8289
310
500
อ.เมือง 086-4208331
311

อ.เวียงชัย 093-1370414
312
-
อ.เมือง 089-5532810
313
1,200
อ.เมือง 052-020435
314
2,561
อ.เมือง 053-719279
315

อ.แม่สาย 0-5364-2169-70
316

อ.พาน 081-9928813
317

อ.พาน 064-2199217
318
250
อ.เมือง 0-5371-7454-5
319
350
อ.เมือง 063-2525192
320
250
อ.เมือง 53020493
321
400
อ.แม่จัน 053-771-882-3
322

อ.เชียงของ 053-791452
323

อ.พาน 086-6712317
324

อ.เทิง 0-5366-9459
325

อ.เชียงแสน 0-5395-5915
326
2,500
อ.เมือง 0-5371-9422-5
327
1,000
อ.เมือง 0-5375-0855
328
550
อ.เมือง 053-601520
329
-
อ.แม่จัน
330
300
อ.เมือง 0-5375-6442
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310