ค้นหาโรงแรม
ข้อมูลทั้งหมด 452 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด
NO
ชื่อโรงแรม
ราคาห้อง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
Map
301

อ.แม่สาย 083-5756794
302
350
อ.เมือง 053-742252
303
-
อ.เมืองเชียงราย 065-6694554
304

อ.แม่สาย 0-5373-1123
305

อ.แม่สาย 0-5373-1395
306

อ.แม่สาย 0-5373-4511-3
307

อ.แม่สาย 0-5373-2178
308

อ.แม่จัน 0-5366-7888
309
400
อ.เมือง 081-8823973
310

อ.แม่ลาว 086-1926139
311
1,700
อ.แม่จัน 0-5377-1015-6
312
-
อ.เมือง 053-712123
313

อ.ป่าแดด 062-0292166
314

อ.แม่สาย 0-5364-6674
315
350
อ.เมือง 0-53756733
316

อ.พาน 08-1665-1606
317

อ.เทิง 081-993-1010
318

อ.แม่สรวย 085-7192929
319

อ.เชียงแสน 0-5365-0151
320
400
อ.แม่สาย 0-5373-2245
321
-
อ.เมืองเชียงราย 081-3863698
322
800
อ.เมือง 0-5371-7777,053601777
323

อ.แม่สาย 0-5376-3622
324
800
อ.เมือง 823856246
325

อ.เวียงป่าเป้า 0-5378-1129
326

อ.เชียงแสน 0-5378-4404
327
500
อ.เมือง 081-0469444
328
350
อ.เมือง 0-5375-6733
329

อ.แม่ลาว 0-5373-9100
330
-
อ.เมืองเชียงราย 081-5954481
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310