ค้นหาโรงแรม
ข้อมูลทั้งหมด 407 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด
NO
ชื่อโรงแรม
ราคาห้อง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
Map
301

อ.แม่ฟ้าหลวง 053-765168
302

อ.เชียงแสน 081-0218762
303
1,300
อ.เมือง 0-5315-1635-6
304

อ.แม่จัน 0-5391-8637
305

อ.ป่าแดด 087-1865401
306

อ.พาน 053-160835
307
1,264
อ.เมือง 053-912333
308

อ.เชียงแสน 053-784168
309

อ.แม่สรวย 089-9799719
310
400
อ.เมือง 085-9067910
311
150
อ.เมือง 087-8491683
312

อ.แม่สรวย 0-5395-0089
313

อ.เวียงป่าเป้า 086-7921114
314

อ.เมือง 0-5377-6129
315
500
อ.เมือง 085-1549569
316

อ.เชียงแสน 089-2616109
317
1,300
อ.เมือง 08-4363-8289
318
500
อ.เมือง 086-4208331
319

อ.เวียงชัย 093-1370414
320
-
อ.เมือง 089-5532810
321
1,200
อ.เมือง 052-020435
322
2,561
อ.เมือง 053-719279
323

อ.แม่สาย 0-5364-2169-70
324

อ.พาน 081-9928813
325

อ.พาน 064-2199217
326
250
อ.เมือง 0-5371-7454-5
327
350
อ.เมือง 063-2525192
328
250
อ.เมือง 53020493
329
400
อ.แม่จัน 053-771-882-3
330

อ.เชียงของ 053-791452
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310