ค้นหาโรงแรม
ข้อมูลทั้งหมด 452 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด
NO
ชื่อโรงแรม
ราคาห้อง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
Map
211
250
อ.เมือง 053-750113
212

อ.เทิง 097-1691344
213
400
อ.เมือง 053-793333
214
-
อ.เมืองเชียงราย 081-8184018
215
2,800
อ.เมือง 0-5374-4904
216

อ.เมือง 086-6543838
217
500
อ.เมือง 053-744966-7
218
300
อ.เมือง 0-5374-4966-7
219

อ.แม่จัน 0-5377-2311-2
220

อ.เทิง 099-53-4849
221

อ.แม่สรวย 081-9043554,081-8263603
222

อ.เมือง 0-5371-1544
223
350
อ.เมือง 084-5608158
224
350
อ.เมือง 0-5375-0900
225
450
อ.เมือง 0-5370-2381
226
400
อ.เมือง 053-717700
227

อ.เชียงแสน 053-777123
228
200
อ.เมือง 095-4467842
229
-
อ.แม่สาย 086-7118112
230

อ.แม่สาย 090-6731158
231

อ.แม่จัน 053-763230
232

อ.เวียงชัย 081-9927813
233
200
อ.เมือง 053-727239
234
300
อ.เมือง 089-7284749
235

อ.เทิง 087-5858610
236

อ.เทิง 0-5379-5244
237

อ.เชียงของ 0-5379-1796
238

อ.แม่สาย 0-5364-6919
239
-
อ.เชียงแสน 083-2060887
240
200
อ.เมือง 0-5371-2931
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310