ค้นหาโรงแรม
ข้อมูลทั้งหมด 397 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด
NO
ชื่อโรงแรม
ราคาห้อง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
Map
211

อ.แม่สาย 0-5364-6919
212
200
อ.เมือง 0-5371-2931
213
1000-5800
อ.แม่ฟ้าหลวง 053-765271
214

อ.เมือง 053-727239
215
2,000
อ.เมือง 053-711396
216
300
อ.แม่จัน 0-5377-2752
217

อ.แม่จัน 0-5366-7240
218
1,100
อ.เมือง 063-9625263
219

อ.เชียงแสน 086-7694800
220

อ.เชียงแสน 0-5365-2152
221
200
อ.แม่จัน 053-771981
222
500
อ.แม่จัน 0-5371-0881
223
700
อ.เมือง 081-9804569
224

อ.แม่ฟ้าหลวง 0-5376-5053
225

อ.แม่ลาว 053-666669
226

อ.เมือง 053-767797
227

อ.เวียงป่าเป้า 087-9737607
228
450
อ.เมือง 0-5375-6660
229

อ.เวียงป่าเป้า 0-5367-9288
230

อ.แม่สาย 053-709077
231
500
อ.เมือง 053-717691
232
270
อ.เมือง 0-5371-8880
233
800
อ.เมือง 081-2887625
234
350
อ.เมือง 0-5371-7190
235
460
อ.เมือง 889599564
236

อ.แม่สรวย 084-3786312
237
2,000
อ.เมือง 0-5371-3922
238

อ.เชียงแสน 0-5378-4207
239

อ.เชียงของ 0-5365-5684
240
750
อ.เมือง 053-601128
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310