ค้นหาโรงแรม
ข้อมูลทั้งหมด 415 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด
NO
ชื่อโรงแรม
ราคาห้อง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
Map
211
400
อ.เมือง 053-717700
212

อ.เชียงแสน 053-777123
213
200
อ.เมือง 095-4467842
214
-
อ.แม่สาย 086-7118112
215

อ.แม่สาย 090-6731158
216

อ.แม่จัน 053-763230
217

อ.เวียงชัย 081-9927813
218
200
อ.เมือง 053-727239
219
300
อ.เมือง 089-7284749
220

อ.เทิง 087-5858610
221

อ.เทิง 0-5379-5244
222

อ.เชียงของ 0-5379-1796
223

อ.แม่สาย 0-5364-6919
224
200
อ.เมือง 0-5371-2931
225
1000-5800
อ.แม่ฟ้าหลวง 053-765271
226

อ.เมือง 053-727239
227
2,000
อ.เมือง 053-711396
228
300
อ.แม่จัน 0-5377-2752
229

อ.แม่จัน 0-5366-7240
230
-
อ.เมืองเชียงราย 094-9829559
231
550
อ.เมือง 063-9625263
232

อ.เชียงแสน 086-7694800
233

อ.เชียงแสน 0-5365-2152
234
-
อ.เวียงชัย 064-2898946
235
200
อ.แม่จัน 053-771981
236
-
อ.เมืองเชียงราย 089-4306910
237
500
อ.แม่จัน 0-5371-0881
238
700
อ.เมือง 081-9804569
239

อ.แม่ฟ้าหลวง 0-5376-5053
240

อ.แม่ลาว 053-666669
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310