ค้นหาโรงแรม
ข้อมูลทั้งหมด 452 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด
NO
ชื่อโรงแรม
ราคาห้อง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
Map
151

อ.เมือง 091-1419032
152

อ.เมือง 053-716699
153
-
อ.เมืองเชียงราย 081-9605835
154

อ.เวียงชัย 082-7970741
155

อ.แม่สาย 053-733444
156
140-260
อ.เมือง 0-5371-1033
157

อ.พาน 081-3394162
158

อ.แม่สาย 0-5373-3888
159

อ.เวียงแก่น 0-5360-8192
160
390
อ.เมือง 089-7000547
161

อ.แม่สรวย 053-656186
162
300
อ.เมือง 081-6966446
163
-
อ.พาน 081-7802753
164
-
อ.เมืองเชียงราย 087-4620952
165
-
อ.เชียงแสน 086-9143969
166
300
อ.เมือง 093-5837345
167

อ.เวียงป่าเป้า 0-5378-9461
168

อ.เทิง 0-5369-6656
169

อ.แม่สาย 0-5364-6995
170

อ.เวียงชัย 096-9354000
171

อ.แม่สาย 0-5373-4222
172
-
อ.เวียงเชียงรุ้ง 091-1410060
173
450-1200
อ.เมือง 0-5374-6899
174
200
อ.เมือง 053-711672
175
-
อ.เมืองเชียงราย 053718268
176
4,000
อ.แม่จัน 0-5391-8336
177
690
อ.เมือง 053-718826
178

อ.เชียงแสน 0-5378-4170
179
400 - 700
อ.เวียงชัย 086 1959608
180
800
อ.แม่จัน 0-5365-3447
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310