ค้นหาโรงแรม
ข้อมูลทั้งหมด 415 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด
NO
ชื่อโรงแรม
ราคาห้อง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
Map
151
300
อ.เมือง 081-6966446
152
-
อ.พาน 081-7802753
153
-
อ.เมืองเชียงราย 087-4620952
154
300
อ.เมือง 093-5837345
155

อ.เวียงป่าเป้า 0-5378-9461
156

อ.เทิง 0-5369-6656
157

อ.แม่สาย 0-5364-6995
158

อ.เวียงชัย 096-9354000
159

อ.แม่สาย 0-5373-4222
160
450-1200
อ.เมือง 0-5374-6899
161
200
อ.เมือง 053-711672
162
-
อ.เมืองเชียงราย 053718268
163
4,000
อ.แม่จัน 0-5391-8336
164
690
อ.เมือง 053-718826
165

อ.เชียงแสน 0-5378-4170
166
400 - 700
อ.เวียงชัย 086 1959608
167
800
อ.แม่จัน 0-5365-3447
168

อ.เชียงแสน 080-4992657
169

อ.เชียงของ 087-1927687
170

อ.แม่ลาว 053666375
171

อ.แม่จัน 052-028467
172

อ.เชียงแสน 053-650847
173

อ.แม่สาย 053-733781
174

อ.แม่สรวย 097-0098178
175
-
อ.พาน 090-4689081
176
3,600
อ.เมือง 053-712119
177

อ.เวียงป่าเป้า 0-5378-1160
178

อ.พาน 081-8319082
179

อ.แม่จัน 0-5391-8351-2
180

อ.ขุนตาล 089-0431113
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310