ค้นหาโรงแรม
ข้อมูลทั้งหมด 397 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด
NO
ชื่อโรงแรม
ราคาห้อง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
Map
151

อ.เวียงชัย 096-9354000
152

อ.แม่สาย 0-5373-4222
153
450-1200
อ.เมือง 0-5374-6899
154
200
อ.เมือง 053-711672
155
4,000
อ.แม่จัน 0-5391-8336
156
690
อ.เมือง 053-718826
157

อ.เชียงแสน 0-5378-4170
158
400 - 700
อ.เวียงชัย 081-5319558
159
800
อ.แม่จัน 0-5365-3447
160

อ.เชียงแสน 080-4992657
161

อ.เชียงของ 087-1927687
162

อ.แม่ลาว 053666375
163

อ.แม่จัน 052-028467
164

อ.เชียงแสน 053-650847
165

อ.แม่สาย 053-733781
166

อ.แม่สรวย 097-0098178
167
3,600
อ.เมือง 053-712119
168

อ.เวียงป่าเป้า 0-5378-1160
169

อ.พาน 081-8319082
170

อ.แม่จัน 0-5391-8351-2
171

อ.ขุนตาล 089-0431113
172

อ.แม่ฟ้าหลวง 0-5376-5026
173
600
อ.เมือง 053-776532-3
174
1,300
อ.เมือง 877156762
175

อ.พาน 087-1893861
176

อ.แม่สาย 085-0305880
177
-
อ.เมือง 053-755115
178

อ.แม่สาย 0-5370-9800
179
240
อ.เมือง 053-750112
180

อ.เทิง 0-5379-5881
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310