ค้นหาโรงแรม
ข้อมูลทั้งหมด 415 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด
NO
ชื่อโรงแรม
ราคาห้อง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
Map
391

อ.เชียงแสน 0-5365-0955
392

อ.เชียงแสน 0-5378-4084
393

อ.ป่าแดด 085-6258833
394
-
อ.เวียงชัย 086-2856993
395

อ.เมือง 0-5375-6041-3
396
500
อ.เมือง 818816238
397
200
อ.เมือง 0-5371-1913
398
400
อ.เมือง 0-5371-8361
399

อ.พาน 897325425
400
1,700
อ.เมือง 053-748785
401

อ.เวียงป่าเป้า 081-7665787
402

อ.แม่สาย 0-5373-4199
403
1,800
อ.เมือง 0-5371-5605
404
630
อ.เมือง 053-719833-5
405
500
อ.แม่จัน 097-2484183
406

อ.เชียงแสน 081-967552
407

อ.พาน 0-5363-5075
408

อ.เมือง 0-5371-7850-79
409

อ.แม่ลาว 084-3732119
410

อ.เชียงแสน 0-5378-4001-4
411

อ.เมือง 0-5375-0831
412

อ.เวียงชัย 088-2604832
413

อ.เมือง 053-719479
414

อ.เมือง 022-574588
415
500
อ.เมืองเชียงราย
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310