ค้นหาโรงแรม
ข้อมูลทั้งหมด 397 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด
NO
ชื่อโรงแรม
ราคาห้อง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
Map
181
350-400
อ.เมือง 081-3862502
182
199
อ.เมือง 086-9147287
183

อ.แม่สาย 0-5373-1955
184
250-350
อ.เทิง 091-8566951
185
-
อ.แม่จัน 085-4070525
186
250
อ.เมือง 053-750113
187

อ.เทิง 097-1691344
188
400
อ.เมือง 053-793333
189
2,800
อ.เมือง 0-5374-4904
190

อ.เมือง 086-6543838
191
500
อ.เมือง 053-744966-7
192
300
อ.เมือง 0-5374-4966-7
193

อ.แม่จัน 0-5377-2311-2
194

อ.เทิง 099-53-4849
195

อ.แม่สรวย 081-9043554,081-8263603
196

อ.เมือง 0-5371-1544
197
350
อ.เมือง 084-5608158
198
350
อ.เมือง 0-5375-0900
199
450
อ.เมือง 0-5370-2381
200
400
อ.เมือง 053-717700
201

อ.เชียงแสน 053-777123
202
200
อ.เมือง 095-4467842
203

อ.แม่สาย 090-6731158
204

อ.แม่จัน 053-763230
205

อ.เวียงชัย 081-9927813
206
200
อ.เมือง 053-727239
207
300
อ.เมือง 089-7284749
208

อ.เทิง 087-5858610
209

อ.เทิง 0-5379-5244
210

อ.เชียงของ 0-5379-1796
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310