ค้นหาโรงแรม
ข้อมูลทั้งหมด 452 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด
NO
ชื่อโรงแรม
ราคาห้อง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
Map
181

อ.เชียงแสน 080-4992657
182

อ.เชียงของ 087-1927687
183
-
อ.เมืองเชียงราย 053-714779
184

อ.แม่ลาว 053666375
185

อ.แม่จัน 052-028467
186

อ.เชียงแสน 053-650847
187

อ.แม่สาย 053-733781
188

อ.แม่สรวย 097-0098178
189
-
อ.พาน 090-4689081
190
3,600
อ.เมือง 053-712119
191

อ.เวียงป่าเป้า 0-5378-1160
192

อ.พาน 081-8319082
193

อ.แม่จัน 0-5391-8351-2
194

อ.ขุนตาล 089-0431113
195

อ.แม่ฟ้าหลวง 0-5376-5026
196
600
อ.เมือง 053-776532-3
197
1,300
อ.เมือง 877156762
198
-
อ.เมืองเชียงราย 084-1504449
199

อ.พาน 087-1893861
200

อ.แม่สาย 085-0305880
201
-
อ.เมือง 053-755115
202

อ.แม่สาย 0-5370-9800
203
1990
อ.แม่ลาว 0802894544
204
240
อ.เมือง 053-750112
205

อ.เทิง 0-5379-5881
206
350-400
อ.เมือง 081-3862502
207
199
อ.เมือง 086-9147287
208

อ.แม่สาย 0-5373-1955
209
250-350
อ.เทิง 091-8566951
210
-
อ.แม่จัน 085-4070525
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310