เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
     ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง ยินดีต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ทุกท่าน และเราพร้อมให้บริการ และอำนวยความสะดวกในการยื่นแบบชำระภาษี ชำระค่าธรรมเนียมรายได้ ของผู้ประกอบการ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อเพิ่มช่องทางในการขอชำระภาษีและค่าธรรมเนียมแของผู้ประกอบการ และปัจจุบันผู้ประกอบการสามารถยื่นแบบชำระค่าธรรมเนียมและภาษีผ่านเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งยังสามารถชำระเงินผ่าน QR CODE ได้ทุกธนาคาร หรือ เค้าน์เตอร์หรือตู้ ATM ได้ทุกธนาคารทั่วประเทศ และหากมีข้อเสนอแนะข้อติชมสามารถส่งข้อความได้ผ่านเว็บบอร์ด

 
25
คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
25 มิ.ย 67
25
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
25 มิ.ย 67
27
ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี พ.ศ.2567
27 ต.ค 66
8
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565
8 ส.ค 66
12
สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการฝ่ายพัฒนารายได้
12 มิ.ย 66
13
ข่าวประกาศ เรื่องใบเสร็จรับเงินประจำเดือน กันยายน 2565
13 ต.ค 65
11
ป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมอบจ.เชียงราย ประจำปี 2565
11 ก.พ 65
8
ประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ปี 2565
8 ต.ค 64
2
ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร่วมตอบแบบสอบถามการจัดโครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม ยาสูบ และโรงแรม ประจำปี 2564
2 ส.ค 64
8
อบจ.เชียงราย ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ร่วมมือร่วมใจชำระภาษีและค่าธรรมเนียมให้ตรงเวลา
8 พ.ค 64
    ...อ่านทั้งหมด ->>  

 

โครงการสัมนาผู้ประกอบการ ปี 2562 ผู้ประกอบการโรงแ..

โครงการสัมนาผู้ประกอบการ ปี 2562 ผู้ประกอบการโรงแ..

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310