เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
 
 
ค้นหา
 คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 25 มิ.ย 67
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 25 มิ.ย 67
 ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี พ.ศ.2567 27 ต.ค 66
 สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 8 ส.ค 66
 สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการฝ่ายพัฒนารายได้ 12 มิ.ย 66
 ข่าวประกาศ เรื่องใบเสร็จรับเงินประจำเดือน กันยายน 2565 13 ต.ค 65
 ป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมอบจ.เชียงราย ประจำปี 2565 11 ก.พ 65
 ประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ปี 2565 8 ต.ค 64
 ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร่วมตอบแบบสอบถามการจัดโครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม ยาสูบ และโรงแรม ประจำปี 2564 2 ส.ค 64
  อบจ.เชียงราย ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ร่วมมือร่วมใจชำระภาษีและค่าธรรมเนียมให้ตรงเวลา 8 พ.ค 64
 หน้า>> 1 |   


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310