เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
 
 
ค้นหา
1 คู่มือการใช้งานโปรแกรมจัดเก็บภาษีรายได้ค่าธรรมเนียมจากผู้เข้าพักโรงแรม น้ำมัน/ก๊าซ และยาสูบ.. [12/5/2564 10:39:18 ]
2 แบบฟอร์มของดหรือลด.. [12/11/2563 17:30:40 ]
3 เอกสารคำขอย้ายสถานการค้า เลิก หรือโอนกิจการ.. [26/8/2563 13:09:20 ]
4 เอกสารคำขอจดทะเบียนสถานการค้า.. [26/8/2563 13:08:11 ]
5 ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับผู้ประกอบการโรงแรม.. [26/8/2563 13:05:59 ]
6 ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับผู้ประกอบการยาสูบ.. [26/8/2563 13:04:30 ]
7 ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับผู้ประกอบการน้ำมัน.. [26/8/2563 13:03:40 ]
 หน้า>> 1 |

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310