องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ 521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก
อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
กองคลัง ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้
โทร.053-175310
แฟ็กซ์ : 053-175310
Email: judkabcr@hotmail.com

เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310